Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/02/2022 08:06

Khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố về việc Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tui trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021 - 2022; Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành ph cp vc xin cho các đơn vị đ tiêm liều b sung, liều nhắc lại cho người dân làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố từ ngày 01 - 22/02/2022 các địa phương mới triển khai tiêm được 159.612 mũi b sung, nhắc lại, vẫn còn hơn 177.000 đối tượng cần phải tiêm trong tháng 02/2022.

Để thực hiện đúng nội dung và tiến độ Kế hoạch đề ra nhm nhanh chóng bao phủ mũi vắc xin liều cơ bản, liều b sung và nhắc lại cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm số mắc, số tử vong, tiến tới khống chế kim soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; ngày 23/2/2022, Sở Y tế đã ban hành văn bản đề nghị S Công thương, Ban quản lý khu kinh tế chỉ đạo các khu, cụm công nghiệp tiến hành rà soát, thống kê người lao động đến lịch tiêm liều b sung, liều nhắc lại. Đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người lao động tham gia tiêm chủng theo đúng tiến độ đ ra. Không đ sót người đủ điều kiện tiêm chủng (theo quy định của Bộ Y tế) mà không được tiêm vắc xin. Đồng thời chỉ đạo các khu, cụm công nghiệp phối hp chặt chẽ với các đơn vị y tế được phân công thực hiện tiêm chủng bố trí địa điểm tiêm chủng theo đúng quy định.

Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hp với Công an địa phương rà soát, đối chiếu, hoàn thành danh sách quản lý đối tượng tiêm liều b sung và liều nhc lại theo chỉ đạo của UBND thành phố và cập nhật đầy đủ trên phần mềm quản lý tiêm chủng. Chỉ đạo, t chức trin khai thực hiện tiêm liu b sung và liu nhc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. Tuyên truyn, vận động, yêu cu người dân trên địa bàn thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, không đ sót đi tượng đủ điều kiện tiêm chủng mà không được tiêm vắc xin. Chỉ đạo các điểm tiêm làm tốt công tác t chức tiêm chủng, đảm bo, trật tự, an toàn phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng. Huy động nhân lực ngoài ngành Y tế phi hp tt với các lực lượng hỗ trợ trong việc điều tiết bố trí nhân lực cho các bàn tiêm, điểm tiêm đảm bảo phù hp với thực tế của địa phương. B trí kinh phí h trợ các đơn vị y tế triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận, huyện theo quy định.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các quận, huyện khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung nhắc lại cho người dân trên địa bàn. Đảm bảo không để sót các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng của tháng 2/2022 mà không được tiêm chủng. Trong trường hợp khó khăn về nhân sự tiêm chủng, báo cáo ngay về Sở Y tế để bố trí đơn vị hỗ trợ cho địa phương. Giám đốc Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Sở Y tế, UBND quận, huyện nếu để vắc xin phải hủy do hết hạn sử dụng trong khi vẫn còn đối tượng đủ điều kiện mà chưa được tiêm chủng.

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn