Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/06/2021 17:02

Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2025

(Haiphong.gov.vn) - Theo Kế hoạch số 143/KH-UBND về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 do UBND thành phố vừa ban hành, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025 toàn thành phố có 310 HTX hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Đặc biệt, đối với các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã sẽ có ít nhất 2 HTX kiểu mới liên kết sản xuất có hiệu quả.

Thu hoạch trên cánh đồng hoa cúc dược liệu tại Vĩnh Bảo. (Ảnh: Duy Thịnh)

Củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp đang hoạt động

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu, phát triển HTX nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Hải Phòng.

Theo Kế hoạch để củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX nông nghiệp đang hoạt động, thành phố tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, như: chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật cho cán bộ quản lý điều hành và các thành viên HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy kết nối phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước...

Huy động nguồn lực để hỗ trợ cho HTX nông nghiệp hoạt động

Cùng với đó là xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động, hướng dẫn các HTX nông nghiệp thành lập mới phát triển sản phẩm theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng nhằm tạo đầu ra ổn định, góp phần tăng thu nhập cho thành viên HTX.

UBND thành phố đề ra 7 giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế hoạch, đó là: tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX, Luật Hợp tác xã 2012 để tạo sự thống nhất và đồng thuận cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử thành phố nhằm giới thiệu thông tin giá cả, dự báo thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản...; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới trong hoạt động của HTX nông nghiệp; huy động nguồn lực để hỗ trợ cho HTX nông nghiệp hoạt động; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển HTX nông nghiệp được xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Minh Hảo

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn