Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 23/7/2013)

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 23/7/2013)

            THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

1.     Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND khóa 14

Sáng 22/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 14 chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Dự họp có các ông, bà: Dương Anh Điền  -Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Then - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; câc Phó Chủ tịch thành phố; lãnh đạo Sở, ngành, đoàn thể thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 HĐND có nhiệm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; xem xét, quyết định một số đề án và nội dung quan trọng theo quy định… 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định 12 nội dung quan trọng, trong đó có việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND thành phố khoá 14 bầu, căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội, quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu; xem xét các kiến nghị chính đáng của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm.

Ông yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Những vấn đề giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp, cần chuẩn bị chu đáo, nêu rõ vấn đề, đi thẳng vào nội dung vấn đề chất vấn và nội dung cần trả lời. Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất biện pháp, thời gian giải quyết, không né tránh.…

Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 5,7%

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thành phố Đan Đức Hiệp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng cuối năm.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,7%.  Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục ổn định và phát triển khá cao, năng suất lúa đạt 69,08 tạ /ha; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được khống chế. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng trưởng 3,82%. Khu vực dịch vụ tiếp tục có sự phát triển với tốc độ cao nhất từ trước đến nay đạt 7,97%.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước tăng 13,04%; tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng tăng 14,12%; tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước tăng 16,05% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 24,18 triệu tấn, giảm 0,77% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố tăng 11,18% về tấn và tăng 14,22% về km. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 8,08% so với năm 2012. Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng đạt hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 8,48%, đạt 44,78% kế hoạch năm, khách quốc tế tăng 1,09% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách, bao gồm thu nội địa và thu hải quan 6 tháng đầu năm đạt 20.003,1 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, bằng 40% dự toán HĐND thành phố giao. Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước 3.947,3 tỷ đồng tăng 13,3% so với cùng kỳ, bằng 44,1% dự toán HĐND thành phố giao. Tăng trưởng tín dụng giảm, tổng dư nợ 6 tháng đầu năm giảm 3% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/6, trên địa bàn thành phố có 12 Dự án được cấp phép mới, 9 Dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn thu hút đạt 205,58 triệu USD; số Dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố 335 Dự án với số vốn đăng ký 6.582, triệu USD.

6 tháng đầu năm, thành phố có 921 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 2.373,3 tỷ đồng, giảm 196% về số doanh nghiệp và 38,6% về lượng vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đang hoạt động 22.008 doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế 10.853 doanh nghiệp, chiếm 49,3% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; quản lý tài nguyên môi trường; văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

6 tháng cuối năm, thành phố tập trung triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm: tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, thực hiện 8 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung; đẩy mạnh công tác đấu giá sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất xem kẹt, nhỏ lẻ… đẩy mạnh thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách; giãn, hoãn các khoản chi mua sắm, sữa chữa, các chương trình, đề án đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 20123; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu, cụm công nghiệp; triển khai thực hiện các yêu cầu theo chủ đề năm “ Du lịch và Đô thị”; hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là đấu tranh phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm…

100% sáng chế khoa học được áp dụng vào sản xuất và đời sống

Đó là một trong số mục tiêu đặt ra tại Đề án về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, do Phó Chủ tịch thành phố Lê Văn Thành trình bày tại phiên họp sáng nay.

Đề án đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Việc ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, 45% tổng GDP của thành phố vào năm 2015; đạt trên 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2020; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 20 -25% năm; giá trị giao dịch của thị trường khoa học công nghệ tăng trung bình 15 -20%; số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký bảo hộ đến năm 2015 tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006 -2010. 100% bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của Hải Phòng được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 100% đặc sản, làng nghề truyền thống của Hải Phòng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; đến năm 2020 nhân lực có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên đạt 850 người/ vạn dân…

Hỗ trợ từ 300 - 500 triệu xây dựng nhà văn hóa thôn

Cũng trong phiên họp buổi sáng, ông Phạm Hữu Thư - Chánh Văn phòng UBND thành phố đọc tờ trình Đề án về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020.

Đề án đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới của thành phố. Theo đó, một số cơ chế, chính sách đề nghị điều chỉnh như: Đối với công trình xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã đối với khu vực 1: ngân sách thành phố hỗ trợ 70%; khu vực 2 hỗ trợ 60%. Đường giao thông thôn, xóm: khu vực 1, ngân sách thành phố hỗ trợ 40%; khu vực 2, hỗ trợ 30%. Đối với những công trình như, trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, xây dựng kênh mương nội đồng: khu vực 1, ngân sách thành phố hỗ trợ 70%; khu vực 2 hỗ trợ 60%. Đối với công trình thể thao thôn ngân sách thành phố hỗ trợ 200 triệu đồng đối với khu vực 1 và 150 triệu đồng với khu vực 2. Nhà văn hóa thôn hỗ trợ 500 triệu đồng/ thôn khu vực 1 và 300 triệu đồng với khu vực 2.

Tiếp đó, các đại biểu nghe ông Trần Ngọc Vinh - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 13.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Bình đọc tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012.

Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam báo cáo tờ trình của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa  giáo dục  - đào tạo , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020.

Phó Chủ tịch thành phố Đỗ Trung Thoại đọc tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố đến năm 2020.

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố tiếp tục phiên làm việc tại Hội trường.

Các đại biểu nghe đại diện UBND thành phố báo cáo tóm tắt các nội dung UBND thành phố trình về các loại phí: vệ sinh  trên địa bàn các huyện; quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng; quy định mức thu, chế  độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng; điều chỉnh mức thu phí qua phà Bính, Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh và cầu phao Hàn. Các loại lệ phí: Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng; quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Đề xuất thu phí sử dụng đường bộ với mô tô từ 60 – 140 nghìn đồng/năm

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tính đến 3/3, trên địa bàn thành phố có 834.126 xe  mô tô. Theo đề xuất được UBND thành phố trình HĐND, mức thu áp dụng đối với xe có dung tích xi lanh đến 100 cm3 là 90 nghìn (trên địa bàn các quận) và 60 nghìn đồng (trên địa bàn các huyện) một năm; loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3 mức thu tương ứng là 140 và 100 nghìn; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh 2.160 nghìn đồng. Dự kiến tỷ lệ trích lại mức thu phí cho địa  phương là 10 % đối với phường và 20% đối với xã. Riêng UBND huyện Bạc Long Vỹ được trích lại 20% trên tổng mức thu để sử dụng cho công tác thu phí.

Tiếp đó, kỳ họp nghe Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Đoàn Văn Chương đọc báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia nội dung kỳ họp.

Ông Nguyễn Đình Then - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Ông Cao Xuân Liên - Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố đến năm 2020; cơ chế  huy động, hỗ trợ và quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Ông Hoàng Duy Đỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013;về nhiệm, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 -2016, định hướng 2020.

Ông Vũ Văn Kiền - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, hoạt động của các cơ quan tư pháp, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa 14 bầu.

Cuối buổi, các đại biểu thảo luận ở tổ.

Sáng 23/7, các đại biểu thảo luận tại tổ. Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại Hội trường, tham gia lấy phiếu tín nhiệm 17 vị giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa 14 bầu. (Báo Hải Phòng 23/7, tr1+2; Linh Nhâm, Pháp Luật Việt Nam 23/7, tr3; Lam Khê, Tiền Phong 23/7, tr2; P.H.S, Thanh Niên 23/7, trA; Thanh Lâm, Đại Biểu Nhân Dân 23/7, tr1+3; Bản tin thời sự tối 22/7, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng; Đỗ Hiếu, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr1+2)

NĂM DU LỊCH QUỐC GIA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG – HẢI PHÒNG 2013

2.     Kiếm chỗ ăn, chơi ở Đồ Sơn

Vì vị trí cách Hà Nội không xa, giao thông rất tiện nên người ta có thể chỉ cần 2 ngày cho tour du lịch tới Đồ Sơn, Hải Phòng hoặc thậm chí “tàu nhanh”, xuất phát từ Hà Nội lúc 5 giờ sáng, đến 9 giờ đêm rời Hải Phòng cũng đủ cho một chuyến ra biển. Một lý do khác khiến nhiều người nói đi Đồ Sơn chỉ là điểm đến nhanh vì ở đây 2 ngày một đêm là đủ, có ở thêm nữa cũng không biết đi chơi đâu.

Về mặt tài chính, đang là giữa mùa du lịch biển nhưng bạn đừng lo chi phí, nếu có vài chục triệu bạn sẽ chi tiêu thoải mái nhưng nếu là người không giàu, chỉ cần 1-2 triệu đồng cũng đủ để bạn và gia đình nghỉ mát ở Đồ Sơn. Bắt đầu từ Hà Nội, nếu không đi xe riêng, du khách có thể bắt xe khách từ Bến Yên Nghĩa (Hà Đông), Bến Lương Yên, Giáp Bát hoặc Bến Gia Lâm đều hết sức thuận tiện, chỉ 10-20 phút/chuyến xe, giá vé 70.000 đồng/khách, xe máy lạnh êm ru, thời gian hành trình mất 2-2,5 giờ cho quãng đường 100 km.

Trước khi ra Đồ Sơn, bạn nên ghé qua trung tâm thành phố để ăn bát bánh đa cua biển cho ấm bụng. Xuống xe ở bến Lạc Long hoặc Bến Tam Bạc, bạn nên bắt taxi hoặc xe ôm đi một vòng quanh thành phố, ngắm Nhà hát thành phố xây dựng từ năm 1904.

Bạn kêu xe đi tiếp theo đường Cầu Đất (cùng đường ra Đồ Sơn) đến ngõ 195 Cầu Đất, ăn một bát bánh đa cua bể. Dù là quán ăn trong ngõ nhưng chỉ cần nhìn vào nồi đựng càng cua vàng ruộm, mùi cua thơm lựng, thực khách bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giá bánh đa cua biển từ 25-50.000 đồng/bát, tùy bạn có gọi càng cua hay không. Dù ăn với mức giá nào thì hầu như ai cũng chỉ để lại chiếc bát không bởi nước dùng quá ngon, với vị ngọt tự nhiên của hải sản chứ không phải của bột nêm hay mì chính.

Sau khi đã xua tan cái đói, bạn có thể ra đường bắt xe buýt đi Đồ Sơn, giá vé chỉ 25.000 đồng/lượt. Tuy nhiên xe buýt ở Hải Phòng không có máy lạnh và chạy cũng thất thường, có khi phải chờ tới 30 phút mới có xe qua.

Nếu bạn đi đông người, có thể gọi taxi với mức giá dưới 300.000 đồng/một chiều cho quãng đường gần 30 km ra bãi tắm, taxi Én Vàng, Hoàng Anh thường có gói ra Đồ Sơn giá rẻ. Khi xe bắt đầu vào khu 2, rất nhiều xe ôm đã lao ra chạy vè vè chèo kéo khách về khách sạn.

Nếu bạn là người lần đầu đến Đồ Sơn thì không nên nghe những xe ôm này, nên tránh xa khu Xây Dựng nếu bạn muốn có một đêm yên tĩnh nghe tiếng sóng biển rì rào. Nơi ở lý tưởng chính là các biệt thự trên đồi ở khu 3, đó là các biệt thự cũ từng dùng cho nguyên thủ trong thế kỷ trước.

Các biệt thự nổi tiếng Trúc Đào, Hoa Lan, giá phòng cũng chỉ 400.000-800.000 đồng/đêm, tùy mùa và tùy ngày, cuối tuần vào mùa hè là thời điểm đắt nhất, giá phòng có thể lên tới hơn 1 triệu đồng/đêm. Ở những biệt thự này có thể ngắm bình minh lên ngay từ cửa sổ bởi vị trí của căn biệt thự ở trên sườn đồi, tầm nhìn bao quát ra biển. Nếu là sinh viên, chọn giải pháp giá rẻ, bạn có thể đến nhà khách quân khu I ở bến Thốc, phòng 3 giường giá chỉ 400-600 nghìn đồng/đêm cuối tuần. Sau khi chọn phòng khách sạn, du khách cần chọn nơi tắm biển.

Điều đáng tiếc, Đồ Sơn không có hình ảnh nước trong xanh, cát trắng mịn như bãi biển miền Nam Trung bộ. Do biển Đồ Sơn bị quẩn phù sa, bùn từ cửa sông ra nên nước biển khá đục. Du khách thường chọn tắm ở bãi 2 vì ở đây có bãi cát khá phẳng, không có đá ngầm. Thêm một lựa chọn cho du khách là có thể vào khu du lịch Hòn Dấu tắm ở bãi tắm nhân tạo, nơi được phun cát sạch, khá lý tưởng cho trẻ em nô đùa.

Trong khu du lịch này có bể bơi lớn nhất Đông Nam Á, có máy tạo sóng như sóng biển. Tuy nhiên, hiện nay máy tạo sóng đang phải sửa chữa vì bị hư hỏng do bão số 2 tràn vào. Thời gian cỗ máy khổng lồ này hoạt động trở lại vẫn chưa được ấn định. Nếu ví bạn rủng rỉnh tiền và thích cảm giác mạnh, bạn có thể thuê mô tô nước để chạy với giá 50.000 đồng/phút, chạy 10 phút mất 1 triệu đồng nhưng đổi lại bạn có thể bay trên mặt nước và có những pha ngoặt 180 độ cực kỳ thích thú.

Một dịch vụ khác cũng tạo cảm giác lạ là đi dù bay. Với giá 500.000 đồng/lượt, bạn có thể đi 2 người trong 15 phút. Cano sẽ chạy tốc độ cao kéo dù của bạn vút lên không trung để bạn phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh khu du lịch Đồ Sơn. (Thanh Phong, Thanh Niên 22/7, trA)

3.     Những điều “không nên” khi đến Đồ Sơn

Mặc dù có biển, có núi, có vị trí giao thông thuận lợi, nhưng Đồ Sơn ít được du khách lựa chọn bởi ngoài chuyện dịch vụ du lịch nghèo nàn, họ còn phải đối diện với quá nhiều khuyến cáo “không nên làm”, khiến những chuyến đi mất vui.

Thứ nhất, không nên thuê phòng ở khu xây dựng. Ở khu xây dựng, thuộc đầu khu II Đồ Sơn có khá nhiều nhà nghỉ. Tuy nhiên, nếu bạn đưa gia đình đi nghỉ ở Đồ Sơn thì không nên vào khu này vì đây thường là “bãi đáp” cho dịch vụ mại dâm. Nếu thuê phòng ở khu vực này sẽ rất ồn ào, nửa đêm vợ con bạn sẽ bị thức giấc bởi tiếng nói cười của những tốp khách vào “chọn hàng”. Tốt hơn hết là bạn đưa gia đình đến các khách sạn trên sườn đồi nhìn ra biển hoặc khách sạn Công Đoàn là lựa chọn khá tốt.

Thứ hai, không nên kỳ vọng vào massage. Nếu bạn muốn massage một cách lành mạnh thật sự thì không nên kỳ vọng vào dịch vụ này ở Đồ Sơn. Theo trải nghiệm của chúng tôi, hầu hết điểm massage ở Đồ Sơn không có nhân viên với tay nghề cao. Một số nhân viên thậm chí còn vừa massage vừa gợi ý dịch vụ “thư giãn”.

Thứ ba, không nên tắm biển tùy hứng. Ở Đồ Sơn có những lúc triều cường nước lên nhanh và phủ lấp những bãi đá bên dưới. Do đó, khi tắm nên hỏi bảo vệ hoặc chủ quầy hàng xem vị trí bên dưới có đá ngầm không, có cát lún không. Tốt hơn hết nên đến những bãi tắm đông người, không nên tìm chốn riêng tư ở những bờ biển vắng, vì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bạn và người thân.

Thứ tư, không nên mua cua bán rong. Nhiều khách du lịch thấy những người bán rong cua biển thường mua 1-2 con để thuê người khác luộc. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm, dễ chọn phải cua nước hoặc cua miền nam, dù cua to nhưng ít thịt hoặc thịt nhão, không thơm ngon. Thậm chí có người mua phải cua "thương binh", tức cua đã bị gãy chân, mất càng, người bán chỉ gá càng buộc vào dây chuối rồi bán cho khách. Nếu muốn mua cua, bạn nên gọi món trong nhà hàng hoặc khi về, qua chợ Đồ Sơn mua cua sẽ đảm bảo hơn.

Thứ năm, quý ông không nên “đi lẻ”. Đồ Sơn vẫn nổi tiếng với dịch vụ mại dâm gần như công khai. Khi du lịch ở đây, nếu đi với gia đình, quý ông không nên đi một mình ở đường phố sẽ dễ bị gạ gẫm, mời gọi của cánh xe ôm, taxi và cả các em út chân dài váy ngắn đi xe đạp, lượn xe máy vè vè. Nếu đi thành tốp, tốt nhất nên có vài ba phụ nữ hoặc trẻ em đi kèm, bạn sẽ không bị quấy rầy bởi nếu thấy phụ nữ, nhóm “tiếp thị” sẽ hiểu rằng bạn không có nhu cầu và không hiểu nhầm bạn là khách hàng mục tiêu.

Ông Đỗ Văn Viết - Trưởng phòng VH-TT&DL (UBND quận Đồ Sơn) cho biết: “Đồ Sơn có tiềm năng du lịch rất lớn, sắp tới khi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành thì việc đi lại càng thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng đã phối hợp với thành phố kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng để đầu tư nhiều hạng mục, công trình vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp; đưa các chương trình, sự kiện văn hóa thể thao lớn về Đồ Sơn. Khi đó, du khách ở nơi xa sẽ đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn”. (Thanh Phong, Thanh Niên 22/7, trB)

4.     Quy hoạch bến tàu thủy nội địa tại khu vực Bến Bính: Thúc đẩy phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Bến tàu thủy nội địa tại khu vực Bến Bính là đầu mối giao thông thủy nội địa quan trọng của thành phố, đảm nhiệm vận chuyển tới trên 70% lượng khách đi - đến Hải Phòng bằng đường thủy. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất, hạ tầng của bến còn thô sơ, chắp vá. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng bến tàu thủy nội địa tại đây có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị khu vực này.

Không gian mở nhìn ra sông Cấm

Bến tàu thủy nội địa khu vực Bến Bính, đoạn từ Mom thủy đội đến cầu tàu 11 Cảng Hải Phòng có diện tích đất khai thác nhỏ hẹp, các công trình phụ trợ được xây dựng từ lâu, chắp vá. Đơn cử, bến phà Bính vẫn là hoạt động giao thông về vận chuyển hàng hóa cũng như hành khách, khách du lịch từ trung tâm thành phố sang huyện Thủy Nguyên. Khu vực này có cổng ra vào nằm lấn ra điểm giao cắt giữa phố Bến Bính và phố Cù Chính Lan, gây ách tắc giao thông, cũng như mỹ quan trong khu vực. Đối với bến tàu, chủ yếu vận chuyển hàng và hành khách ra Cát Hải, Cát Bà.

Điều đáng nói là, do chưa có bãi đỗ xe tập trung nên các phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách chủ yếu tập kết tại khu vực dọc phố Bến Bính. Trong mùa cao điểm du lịch, lượng khách du lịch cũng như các phương tiện giao thông tập trung rất đông, lộn xộn, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan khu vực phía trước Nhà khách TP. Bên cạnh đó, nhà chờ tàu quá chật chội, điều kiện vệ sinh kém; cầu dẫn, cầu tàu hiện đang sử dụng cầu sắt, không đảm bảo an toàn cũng như mỹ quan chung.

Dự báo khi tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2010-2020 khoảng từ 10-12% và tăng trưởng ổn định trong 10 năm sau thì lượng hành khách qua bến tàu khách nội địa Bến Bính sau khi có dự án vào năm 2020 là khoảng 1,6 triệu lượt người và năm 2030 vào khoảng 4,3 triệu người. Như vậy, số bến tối thiểu giai đoạn 2015-2020 là 4 bến, giai đoạn 2020-2030 là 6 bến. Tuy nhiên, do đặc điểm hiện trạng khu đất, dựa trên các thông số kỹ thuật an toàn hiện tại, xác định khu vực Bến Bính tối đa chỉ được 3 bến như hiện nay và việc quá tải dẫn đến mất an toàn là khó tránh.

Xuất phát từ những lý do trên, Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng bến tàu thủy nội địa tại khu vực Bến Bính đã được phê duyệt để làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý.

Theo đó, bến tàu thủy nội địa và khu cây xanh cảnh quan ven sông có diện tích quy hoạch là 26.554,4m2, phía Bắc và phía Tây giáp sông Cấm; phía Nam giáp khu dân cư, Nhà khách thành phố; phía Đông giáp khu bến Cảng Hải Phòng. Tại đây có các khu chức năng chính là: Khu vực bến phà, khu vực điều hành, nhà chờ bến tàu khách; khu vực cầu dẫn, cầu tàu và bãi đỗ xe, cây xanh.

Ông Chế Trung Thành - Phó Phòng Quản lý quy hoạch 1, đơn vị thực hiện việc nghiên cứu, lập Đồ án quy hoạch cho biết: Để bến tàu thủy nội địa xứng tầm là cửa ngõ đón du khách tới khu du lịch Cát Bà và từ Tuần Châu, Hạ Long về Hải Phòng, trong từng chi tiết, chúng tôi luôn giữ vững nguyên tắc sử dụng tối đa quỹ đất, tổ chức không gian mở, đảm bảo tầm nhìn ra sông Cấm.

Giải pháp thực hiện Đồ án

Khu vực trước Nhà khách thành phố được tổ chức thành các lớp không gian cảnh quan không giới hạn tầm nhìn như: không gian đường phố, cây xanh tiểu cảnh, cầu dẫn, cầu tàu, không gian mặt nước và rừng ngập mặn. Các công trình được xây dựng bằng kết cấu thép lắp ghép kết hợp với các mảng kính lớn, vừa đảm bảo không gian rộng, thoáng, vừa tạo dáng hiện đại, không lấn chiếm không gian.

Chiều cao chủ yếu của các công trình là 1 tầng, riêng khu nhà chờ và nhà điều hành được xây dựng 2 tầng, hình thức kiến trúc hiện đại, đơn giản về cả hình khối và chi tiết, màu sắc chủ đạo với các tông màu sáng kết hợp với cây xanh, thảm cỏ tạo cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng. Khu vực cầu dẫn được thiết kế khung thép gỗ kết hợp với mái kính, xung quanh là thảm cỏ, bồn hoa trang trí ngăn cách ước lệ với không gian bên ngoài tạo thành một trục dẫn cảnh quan cho du khách trước khi bước xuống tàu.

Bãi đỗ xe ngoài trời, hai bên đường trồng cây xanh bóng mát kết hợp với trang trí gốc cây, bồn hoa tạo không gian sinh động, hài hòa, gây thiện cảm với du khách.

Về giao thông thủy, bố trí 1 bến dành cho 2 tàu khách 200 chỗ đỗ, đồng thời ở phía hạ lưu bến phà Bính và 1 bến chiều dài 50m ở thượng lưu.

Đối với giao thông bộ, đường Bến Bính đoạn chỉnh trang có lộ giới 15m; đoạn mở rộng là 20m; đường Cù Chính Lan có lộ giới 16,5m; đường ven sông Tam Bạc có lộ giới 11m; đường mới ven sông từ Nhà khách Bến Bính đến cầu quy hoạch Hoàng Văn Thụ có lộ giới 20,5m; đường mới từ Cù Chính Lan qua sông Tam Bạc sang Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng có lộ giới 23m.

Do tính bức thiết của dự án, giai đoạn 1 từ 2010-2015 sẽ tiến hành phá dỡ các công trình tạm, xây dựng mới nhà chờ, điều hành; cải tạo khu vực cầu dẫn, cầu tàu; bãi đỗ xe; lập kế hoạch di chuyển, tái định cư khu vực dân cư hiện trạng; xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với phố Bến Bính.

Giai đoạn sau năm 2015 sẽ cải tạo khu vực bến phà thành nhà nổi trên sông phục vụ ẩm thực kết hợp với tuyến du lịch thủy dọc sông, phá bỏ nhà chờ hiện trạng, cải tạo theo hướng quy hoạch, đồng thời hoàn thiện các hạng mục khác. (Kim Oanh, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr1+4)

AN NINH – PHÁP LUẬT

5.     Thầy giáo luyện thi Đại học bắt cóc, tống tình nữ sinh

Khoảng 18 giờ 30 ngày 21/7, PC 45 Công an thành phố bắt quả tang Trần Tuấn Hoàng (SN 1982, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) - giáo viên luyện thi Đại học trên địa bàn Hải Phòng có hành vi dùng súng colt để bắt cóc một nữ sinh với mục đích tống tình.

Theo tài liệu từ Công an thành phố, từ tháng 2, Hoàng nảy sinh tình cảm với cô nữ sinh N.T.H (SN 1995, trú tại quận Lê Chân) qua các buổi dạy học thêm tại Trung tâm luyện thi nữ sinh N.T.H. theo học.

Vụ việc Hoàng có tình cảm với cô học trò đã bị gia đình nữ sinh ngăn cản. Hoàng nhiều lần đe dọa nữ sinh sẽ tung ảnh “nóng” của hai “thầy, trò” lên fecebook. Thời gian gần đây, nữ sinh N.T.H muốn từ bỏ Hoàng để tập trung ôn thi Đại học. Bị nữ sinh H. cự tuyệt tình cảm, nhiều lần Hoàng đã nhắn tin đe dọa sẽ giết cả gia đình nữ sinh.

Chiều tối 21/7, Hoàng lừa được nữ sinh đến khách sạn T.H (trên đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) để tâm sự. Tại đây, Hoàng dùng dây trói nữ sinh H. rồi mang khẩu súng Colt ra dọa nếu N. T. H bỏ Hoàng, Hoàng sẽ dùng khẩu súng này để “xử” H. cùng cả nhà nữ sinh rồi sẽ tự tử.

Nhận được tin báo của gia đình nữ sinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố tổ chức khống chế, bắt gọn Hoàng, giải thoát an toàn cho nữ sinh. Tại hiện trường vụ bắt cóc, tống tình, lực lượng Công an thành phố thu giữ được khẩu súng quân dụng cùng 6 viên đạn.

Bước đầu, tại Cơ quan công an, Hoàng thừa nhận mọi hành vi phạm tội đối với nữ sinh. Tiến hành khám xét nhà riêng Hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố thu giữ thêm một viên đạn và một vỏ đạn quân dụng. Hoàng khai nhận, mới mua khẩu được khẩu súng quân dụng này trên địa bàn. Trước khi mang ra thực hiện hành vi bắt cóc, tống tình nữ sinh, Hoàng dùng súng bắn thử một lần.

Người thân của Hoàng cho rằng, Hoàng là giáo viên luyện thi Đại học uy tín trên địa bàn Hải Phòng, có thu nhập tương đối cao. Hoàng rất dễ rơi vào “bẫy” tống tiền của ai đó!. Người thân của Hoàng đặt câu hỏi tại sao giữa Hoàng và nữ sinh vừa mới “hẹn hò” tại khách sạn, người thân cũng như lực lượng Công an thành phố phát hiện, tiến hành bắt giữ cả hai “thầy, trò” trong khách sạn?

Cũng theo người nhà Hoàng, sau khi tốt nghiệp Đại học Hải Phòng, Hoàng không xin làm việc tại các trường học mà dậy thuê cho các trung tâm luyện thi trên địa bàn Hải Phòng. Thời gian gần đây, Hoàng cùng người anh họ mở lớp ôn thi Đại học ngay tại nhà riêng của vợ chồng Hoàng. Hoàng đảm nhận dạy hai môn Toán, Lý.

Cô giáo Nguyễn Thanh H - giáo viên trường PTTH Chuyên Trần Phú, hàng xóm của Hoàng cho hay, mặc dù là giáo viên nhưng cô H không có nhiều học sinh đến học thêm như anh em của Hoàng. Hàng ngày, anh em Hoàng chia ca, chia lớp, dạy bổ túc cho học sinh từ sáng đến đêm.

Bà Hoàng Thị H - hàng xóm của vợ chồng Hoàng cũng nói, vợ chông Hoàng sống rất chan hòa với mọi người, Hoàng sẵn sàng dạy miễn phí cho học sinh quanh khu vực này. Tiếng “thầy” Hoàng luyện thi Đại học “mát tay” thu hút không ít sĩ tử là học sinh các trường học nổi tiếng trên địa bàn Hải Phòng, trong đó có.H - nữ sinh trường PTTH Chuyên Trần Phú.

Chị Nguyễn H. S - người nhà của Hoàng nói, trước khi xảy ra sự việc, bố mẹ cô gái nhiều lần gặp người thân của Hoàng để đề nghị Hoàng chấm dứt quan hệ tình cảm với con mình. Theo chị S, kể từ khi Hoàng bị bắt, bố mẹ T.H đã tắt điện thoại di động, gia đình Hoàng không thể liên hệ được với gia đình T.H để tìm hiểu thêm sự việc.

Tối 21/7, sau khi biết T.H vừa kết thúc kỳ thi Đại học, trở về Hải Phòng, Hoàng đã hẹn nữ sinh này ra khu vực siêu thị Ánh Dương - dải vườn hoa trung tâm thành phố để tâm sự. T.H đã từ chối, Hoàng liền rủ cô vào phòng 501, khách sạn Kim Thoa để tâm sự.

Theo nhân viên khách sạn, đây không phải lần đầu tiên Hoàng và cô nữ sinh đến thuê phòng tại khách sạn này. Lãnh đạo trường PTTH Chuyên Trần Phú thì cho hay, T.H là học sinh có học lực khá của nhà trường. Hàng ngày, T.H được mẹ đưa đón tới trường. Sau khi xảy ra sự việc, các thầy cô của T.H cũng không liên hệ được với nữ sinh này.

Phòng Cảnh sát điều tra - Công an thành phố củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện điều tra tra hành vi dùng súng, đe dọa giết nữ sinh của thầy giáo Trần Tuấn Hoàng. (Nam Khánh, Pháp Luật & Xã Hội Online 22/7; Tr.Đức, Người Lao Động 23/7, tr3; Minh Khang, VTCNews 22/7; Hoàng Ngọc, TTXVN 22/7; Vietnamplus.vn 22/7; Tin Tức Online 22/7; Việt Trung, Công Lý Online 22/7; Mạnh Thắng, Dân Việt 22/7; Hiền Nhi, Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Online 23/7; P.H.S, Thanh Niên 23/7, tr2; Lam Khê, Tiền Phong Online 23/7; Việt Hoà, Lao Động 23/7, tr5; KĐ, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr12)

6.     Khởi kiện các doanh nghiệp nợ tiền điện

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hải Phòng, nhiều khách hàng lớn đã nợ tiền điện của Công ty. Trước nguy cơ các doanh nghiệp không thanh toán được tiền điện, Công ty Điện lực Hải Phòng đã khởi kiện Công ty Thép Vạn Lợi, Công ty cổ phần Khí Công nghiệp Vạn Lợi, Công ty Cổ phần Gang Vạn Lợi.

Theo bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán điện và cung cấp điện của Công ty Điện lực Hải Phòng và 3 công ty trên do TAND huyện An Dương, Hải Phòng xử thì Công ty Thép Vạn Lợi sẽ phải trả, bồi thường cho Điện lực Hải Phòng tổng số tiền gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến hợp đồng của hai bên là trên 32 tỷ đồng, Công ty Khí Công nghiệp Vạn Lợi phải trả trên 3 tỷ đồng, Gang Vạn Lợi phải trả và bồi thường cho Công ty Điện lực Hải Phòng trên 4 tỷ đồng.

Điện lực Hải Phòng sẽ tiếp tục khởi kiện một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Thép Cửu Long nợ 4,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ nợ 15 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Đức Hoan - Giám đốc Điện lực Hải Phòng, để hạn chế việc thất thu tiền điện do khách hàng không còn khả năng thanh toán, Luật Điện lực cần sửa đổi, thay vì quy định sẽ ngừng cấp điện sau 15 ngày, thì giảm xuống chỉ còn 5 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên cho bên mua điện. Bên cạnh đó, luật cũng cần bổ sung thêm quy định khách hàng mua điện cần có quỹ dự phòng hoặc có thư bảo lãnh của ngân hàng với công ty điện lực để đảm bảo việc thanh toán. (Minh Thu, Tin Tức 22/7, tr13)

7.     Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Những năm qua, các cấp chính quyền, ngành, và các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố triển khai Chương trình đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện mục tiêu đến năm 2015, 100% số cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trong đó có 35% -50% đạt trình độ Đại học, Cao đẳng. Qua đó, góp phần tạo nguồn cán bộ và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nâng cao trình độ cán bộ quân sự

Theo đánh giá của UBND thành phố, đội ngũ cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn hiện chủ yếu là các đồng chí từng qua quân đội, trưởng thành từ hoạt động thực tế ở cơ sở, trình độ học vấn còn hạn chế và chưa được đào tạo cơ bản. Đến năm 2008, tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo là 47%. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo nguồn cán bộ đảm nhận những trọng trách cao hơn trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhiều năm qua, các cấp chính quyền thành phố quan tâm công tác quy hoạch, lựa chọn cán bộ đủ điều kiện dự thi và đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở. Trong 10 năm (2002 – 2012), thành phố đào tạo được 5 khóa Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và 1 khóa hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với tổng số hơn 350 cán bộ.

Anh Trịnh Văn Chung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Lư, huyện Thủy Nguyên là học viên đang tham gia khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 2 do UBND thành phố tổ chức. Xuất thân là cán bộ Đoàn  thanh niên tại địa phương nên khi được giao đảm nhiệm chức danh Chỉ huy phó sau đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, anh Chung chưa có trong tay một bằng cấp nào liên quan tới công việc đang làm. Khi khóa học kết thúc vào tháng 10 tới, anh Chung sẽ hoàn thiện được các bằng cấp đồng thời, những kiến thức được trang bị sẽ giúp anh nâng cao nhận thức và trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Minh, từ năm 2007 đến nay, chức danh Chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường, thị trấn được tuyển dụng theo hình thức thi tuyển (riêng với Cát Hải thì tổ chức xét tuyển). Tính đến 31/12/2012, toàn thành phố có 387 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trong đó tỷ lệ cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm 10%; tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo còn 32% (giảm 15% so với năm 2008).

Qua thực tế đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quân sự cấp xã những năm qua cho thấy, hầu hết các đồng chí qua đào tạo đều vận dụng tốt kiến thức được trang bị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phương pháp, tác phong công tác chuyên nghiệp hơn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tạo nguồn cán bộ cho cơ sở

Không chỉ nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, quá trình đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn cũng tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cấp cơ sở. Ngoài những kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, các cán bộ tham dự các khóa đào tạo còn được cung cấp kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước. Với mô hình liên kết đào tạo giữa trường Chính trị Tô Hiệu và trường Quân sự thành phố nhằm đào tạo trung cấp lý luận – hành chính, các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ được nhận 2 bằng: Trung cấp ngành quân sự cơ sở và Trung cấp lý luận chính trị.

Trong số 286 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, đến nay, toàn thành phố bố trí, sử dụng 281 cán bộ (đạt 98,1%) trong đó 71 đồng chí được phát triển, đảm nhận vị trí công tác cao hơn như Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã (9 đồng chí), Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã (22 đồng chí), Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã (8 đồng chí) và các chức danh cán bộ công chức khác của cấp xã (32 đồng chí).

Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả và tính đúng đắn của chủ trương đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. (Thành Lê, Báo Hải Phòng 23/7, tr3)

8.     Kiên quyết đấu tranh chống tội phạm trên biển

Quản lý vùng biển được coi là điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng thành phố)  luôn phát huy vai trò của một đơn vị chiến đấu cơ động bám biển, bám tàu, nắm bắt thông tin, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Nằm trên tuyến đường hàng hải Quốc tế, giao thông vận tải trên biển thuận lợi, nên khu vực biển Hải đội 2 quản lý được coi là một điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại. Các đối tượng tội phạm hoạt động ráo riết với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Ngày 18/1, sau khi nhận được tin trinh sát, tổ tuần tra của đơn vị kiểm tra, bắt giữ tàu vỏ sắt không gắn biển kiểm soát, chở 13 tấn dầu FO không giấy tờ tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Qua đấu tranh khai thác, 5 đối tượng trên tàu khai nhận, biển kiểm soát của tàu là HD0066, do Lê Văn Tráng (SN 1984, trú xã Tam Hưng, Thủy Nguyên) làm Thuyền trưởng. Toàn bộ số dầu trên được các đối tượng mua thu gom tại khu vực Phà Rừng, sau đó chở về Thủy Nguyên tiêu thụ.

Trước đó, ngày 2/1, đơn vị phối hợp với Phòng phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng thành phố) kiểm tra, bắt giữ tàu QN 5698 đang vận chuyển trái phép 9000 lít dầu nhờn không giấy tờ.

Tại thời điểm kiểm tra, Thuyền trưởng Trần Văn Hùng (SN 1966,  ở tỉnh Nam Định) và 5 thuyền viên đều không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng khai nhận chung tiền với Trần Văn Họa, Nguyễn Văn Toàn mua số dầu trên từ tàu Tiến Thành 26 tại khu vực phao số 2 luồng Hòn Gai, vận chuyển về Hòn Gai để bán lẻ, kiếm lời, tới khu vực Cửa Vạn thì bị tổ tuần tra bắt giữ.

Trung tá Vũ Đức Đua - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại tuy không nguy hiểm trực tiếp tới cán bộ, chiến sĩ như những loại tội phạm liên quan tới ma túy, pháo nổ… nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, gây xáo trộn đời sống xã hội. Do đó, việc đấu tranh với loại tội phạm này luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của đơn vị”.

Tội phạm buôn lậu trên biển thường áp dụng phương thức hợp thức hóa giấy tờ vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài; mua gom khoáng sản, dầu “ăn cắp” từ các tàu khác rồi đổi hướng tàu cập bờ hoặc đi vào các địa phương khác tiêu thụ, kiếm lời. Đối tượng lợi dụng đêm tối và những khu vực địa hình phức tạp, nhiều lau sậy để hoạt động, do đó việc tăng cường tuần tra, kiểm soát đơn vị duy trì thường xuyên.

6 tháng đầu năm, đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, tổ chức 2 Biên đội tàu tuần tra hoạt động dài ngày trên biển với hàng chục lượt xuất kích theo kế hoạch và đột xuất kiểm tra, giám sát những hoạt động bất thường của các phương tiện trên biển. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị cũng tuyên truyền, vận động ngư dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Thông qua điện thoại trực nóng, lãnh đạo đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến bất thường trên biển do ngư dân cung cấp.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hải đội 2 bắt 11 vụ vận chuyển hàng trái phép hàng hóa không giấy tờ trên biển; bắt giữ 11 phương tiện thủy và 50 đối tượng; thu 1.300 tấn cờ-lanh-ke, 650 tấn cát đen, 400 tấn than xít, 2.900 tấn than cám, 9.000 lít dầu nhớt, 24 nghìn lít dầu DO, 11 tấn dầu đen FO, cùng nhiều phi, can nhớt các loại. (Như An, Báo Hải Phòng 23/7, tr3)

9.     Ẩn họa khôn lường từ ma túy đá

Xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây, ma túy đá đã và đang trở thành thú chơi cuồng dại của một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh. Thú tiêu khiển tưởng là sành điệu này không chỉ gây nguy hiểm đến sức khỏe mà còn dẫn đến hành vi không thể kiểm soát, coi thường pháp luật và gây ra những vụ án kinh hoàng...

Phạm tội từ ma túy đá

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố), thời gian qua, có rất nhiều vụ án nghiêm trọng, mà hung thủ là người nghiện ma túy. Thậm chí, không ít vụ trọng án rất đau lòng xảy ra như anh giết em, cháu sát hại bà, cha giết con… chỉ vì ma túy đá gây ra ảo giác (còn gọi là ngáo đá) khiến người nghiện trở nên hung hãn, dữ tợn, nhìn ai cũng là kẻ thù.

Chiều 13/6, Nguyễn Anh Vũ (SN 1978, trú tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) sang chơi nhà ông Vũ Đức Chương (ở cùng khu tập thể). Thời điểm này, trong nhà ông Chương có anh Mai Anh Tuấn đến chơi. Bất ngờ, Nguyễn Anh Vũ vớ con dao trên bàn đâm anh Tuấn nhiều nhát rồi bình thản bỏ đi. Nguyên nhân được xác định do Vũ bị “ảo đá” nên thích nhìn thấy… máu!

Trước đó, ngày 13/8/2012, sau khi sử dụng ma túy “đá”, Nguyễn Văn Hải (SN 1982, ở phố Chu Văn An, quận Ngô Quyền) lao vào cướp tiền ở một cây xăng. Sự việc bất thành, đối tượng lao vào một nhà dân ở ngõ 72 phố Lạch Tray, đập phá loạn xạ rồi leo lên ô văng cửa sổ tầng 3 của ngôi nhà, nằm thi gan suốt hơn 5 giờ với lực lượng Công an. Đối tượng trên sau khi bị bắt thừa nhận trước khi gây án đã sử dụng ma túy “đá” rồi sau đó mất kiểm soát, nhìn ai cũng nghĩ người đó là kẻ thù.

Chiều tối 17/4/2013, một thanh niên lạ mặt chạy vào xưởng may tư nhân ở số 25 phố Đông Trà (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), hò hét, cầm kéo đòi đuổi đánh công nhân và bảo vệ, sau đó dùng kéo rồi tự đâm nhiều nhát vào ngực, bụng mình. Nhận được tin báo, Công an quận phải huy động lực lượng đến bắt giữ.

Lực lượng Công an sau đó xác định được thanh niên tự gây thương tích cho mình là Vũ Hòa Hảo (SN 1993, quê xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, hiện thuê trọ tại khu vực phường Dư Hàng Kênh).

Mới đây nhất, rạng sáng 29/6 vừa qua, tại bàn VIP 9 trong vũ trường trá hình M.O.S (tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên), khi cảnh sát chống ma túy bất ngờ đột kích vào tụ điểm này, nhạc đã tắt, đèn được bật sáng, nhưng hàng chục thanh niên cả nam lẫn nữ vẫn quay cuồng trong cơn “ảo giác” vì ma túy đá.

Ngăn chặn bằng cách nào ?

Theo các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ma túy đá mà dân chơi gọi là “hàng đá” là một dạng ma túy tổng hợp có tên gọi khoa học là Methamphetamine, tồn tại dưới dạng tinh thể có hình dạng, kích thước giống cánh đường phèn hoặc bột ngọt. So với thuốc phiện, hêrôin, thuốc lắc thì “hàng đá” gây ra cho người chơi ảo giác hoang tưởng, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn và thực hiện hành vi đến cùng mà không biết sợ hãi. Điều đó lý giải tại sao thời gian qua, xảy ra không ít trường hợp bắn, giết người một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Chính vì vậy loại ma túy này, còn có tên gọi là ma túy điên, ma túy bạo lực, chất loạn thần.

Theo Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh Văn phòng Công an thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng Công an điều tra, bắt giữ 201 vụ với 379 đối tượng phạm tội về ma túy (so với 6 tháng đầu năm 2012 tăng 33 vụ, tăng 153 đối tượng) thu giữ 3,8 kg hêrôin, 3,5kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng và 47 viên đạn các loại. Hiện chưa có số liệu thống kê đầy đủ về tỷ lệ đối tượng phạm pháp hình sự bị bắt sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, quá nửa số đối tượng bị bắt trong các vụ trộm, cướp khai nhận có “đập đá” trước khi gây án.

Việc sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy đang tăng mạnh, với những thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi. Thời gian qua, cơ quan Công an liên tiếp bắt nhiều vụ buôn bán, thu giữ nhiều ma túy, nhưng tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Nếu chỉ trông chờ vào sự truy quét quyết liệt từ các cơ quan chức năng thì chưa đủ.

Để ngăn chặn tội phạm và tệ nạn này, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, mỗi gia đình phải tự phòng ngừa bằng việc giáo dục, quản lý chặt chẽ con em tránh xa tệ nạn ma túy. Lực lượng nòng cốt là Công an phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn đầu vào của loại ma túy này từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an duy trì thường xuyên công tác kiểm tra hành chính tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn quản lý, bởi đây là nơi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là những đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp thường ẩn náu. (Thảo Nguyên, Báo Hải Phòng 23/7, tr3)

10.            3 ngày bắt 3 vụ

Trong các ngày từ 19-21/7, Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân bắt giữ 3 vụ phạm pháp hình sự với 3 đối tượng. Cụ thể:

Ngày 19/7, Tổ công tác của Công an phường bắt giữ Trần Văn Hùng (SN 1975, ở Dư Hàng Kênh) theo lệnh bắt khẩn cấp số 20 của Công an huyện Kiến Thụy về hành vi cướp tài sản. Được biết, vào tháng 6, Hùng cùng đồng bọn đã tổ chức cướp xe máy trên địa bàn huyện Kiến Thụy, sau đó bỏ trốn.

Tiếp đó, vào chiều 20/7, từ nguồn tin của quần chúng, Công an phường đã triển khai biện pháp xác minh và truy bắt Nguyễn Thế Trưởng (SN 1990, trú Miếu Hai Xã, là đối tượng có lệnh truy nã số 25 của Công an quận Ngô Quyền về hành vi cướp tài sản) khi đang phóng xe máy trên đường Chợ Hàng. Theo tài liệu điều tra, trước đó, Trưởng đã cùng với Toàn “đen” (nghiện ma túy, có 1 tiền án) gây ra vụ cướp điện thoại di động của người đi đường rồi bỏ trốn.

Mới đây nhất, vào 21/7, Công an phường kết hợp với Ban bảo vệ dân phố tuần tra, bắt quả tang Vũ Hải Đăng (SN 1980, trú Dương Kinh) dùng dao cậy cửa trộm cắp tài sản tại tầng 2 nhà chị Đàm Thị Huyền (SN 1960, ở Nguyễn Văn Linh), thu giữ 1 dao, 1 gọng gà và 1 tay nắm cửa ra vào.

Đấu tranh xét hỏi, Đăng khai nhận, vào tháng 6 cũng đã trèo lên tầng 2 nhà chị Huyền để trộm cắp lồng chim, sau đó mang đi bán được 600.000 đồng mua ma túy hết. Đăng là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội ma túy. (TB, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr7)

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

11.            Học sinh phổ thông thi Robotics

Đây là cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ, sáng tạo, bổ ích cho học sinh tiểu học và THCS của TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Thời gian dự thi diễn ra trong tháng 10-11, thí sinh thực hiện các nội dung như lắp ráp, lập trình, điều khiển Robotics hoàn thành nhiệm vụ của bài thi. (B.Thanh, Thanh Niên Online 23/7)

12.            26 trường công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2013

Tính đến chiều 22/7, 26 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2013.

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vừa công bố điểm thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013. Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Thị Nhài - học sinh trường THPT Tiên Lãng, dự thi khối C, đạt 23 điểm.

Thủ khoa khối B là Nguyễn Thị Phương - trường THPT Ngô Quyền, đạt 22 điểm; thủ khoa khối A là thí sinh Nguyễn Văn Phong - trường THPT Tiên Lãng, đạt 21 điểm; thủ khoa khối A1 là Phạm Thị Thanh Hằng - trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đạt 20 điểm.

Năm nay, Đại học Dân lập Hải Phòng có 999 thí sinh dự thi. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên là 354 người (đạt gần 30% so với thí sinh dự thi), cao hơn năm trước. Tuy nhiên với chỉ tiêu hệ đại học là 1.800 chỉ tiêu, nếu mức điểm sàn giữ nguyên như năm 2012, nhà trường mới chỉ tuyển được 40% nhu cầu (khoảng 450 em) và sẽ phải trông chờ vào tuyển nguyện vọng bổ sung.

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh của trường tương đương năm 2012. Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn. (Báo Hải Phòng 23/7, tr1)

13.            Du lịch kết hợp học kỹ năng sống trong ngày

Những năm gần đây, học sinh bậc Tiểu học, THCS ở khu vực nội thành thường tham gia các Chương trình giáo dục kỹ năng sống. Những Chương trình này do một số tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp với các nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, Chương trình này chi phí cao nên không phù hợp với các đối tượng học sinh là con em các gia đình có thu nhập thấp. Việc tổ chức học tập trung với các nội dung chặt chẽ, kỷ luật cao, sự vận động nặng đột ngột, khiến trẻ khó làm quen. Bên cạnh đó là tâm trạng lo âu, phấp phỏng của các bậc phụ huynh khi con xa nhà…

Để giải quyết những mâu thuẫn này, gần đây, trên địa bàn thành phố, một số Công ty du lịch đã kết hợp với một số trường Tiểu học, THCS tại các quận nội thành thực hiện các Chương trình du lịch kết hợp học kỹ năng sống bằng một chuyến tham quan 1 ngày tới những điểm văn hóa, lịch sử hướng về nguồn và những vùng nông thôn, giúp học sinh mở rộng kiến thức thực tế, tăng hiểu biết và có ý thức trách nhiệm cao hơn với bản thân mình và những người chung quanh.

Theo ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Công ty Du lịch Hồng Nhật, phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng): “Nội dung của chuyến đi đạt 2 mục tiêu cơ bản là cho các cháu tham quan cảnh sắc quê hương và trực tiếp tham gia vào quá trình lao động hoặc chứng kiến các hoạt động đời sống. Tại các điểm đến, học sinh sẽ được hướng dẫn tham quan đồng lúa, tập dắt trâu, bò hay tập mò bắt cá. Các em cũng có thể tham gia làm đồ gốm…”.

Phạm Tuấn Ngọc - học sinh lớp 4 trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền) chia sẻ: “Cháu rất thích bắt cá, đây là lần đầu cháu nhìn thấy đàn cá bơi dưới ao. Ban đầu cháu tưởng dễ bắt vì nhìn rõ đàn cá đang ăn mồi, nhưng bắt mãi không được, sau đó các cô, chú trong đoàn cùng đi dùng vó cất và các bạn té nước cho cá chạy thì rất dễ”. Bùi Phương Thảo - lớp 5, trường Tiểu học Thái Phiên hào hứng kể: “Cháu vào làng gốm Bát Tràng và được hướng dẫn nặn cái bình nhưng cứ méo, đất cứ nhũn ra, sau đó các nghệ nhân bắt tay hướng dẫn và cháu làm được một cái bình hoa thật đáng yêu”.

Tại các điểm dừng chân, các Công ty du lịch thường thông báo với cơ sở những nội dung phối hợp. Nhân viên của Công ty và các cơ sở chuẩn bị sẵn các nội dung, thuyết trình viên, người hướng dẫn và cơ sở vật chất nên mọi việc diễn ra bài bản.

Trong quá trình đi, mỗi Đoàn thường có giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, đại diện cha mẹ học sinh đi kèm và cũng có một số trường tổ chức cả học sinh và phụ huynh cùng đi nên thuận lợi trong quản lý các cháu.

Chị Nguyễn Thị Hương - phụ huynh học sinh Phan Văn Hưng (trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) tâm sự: “Cho cháu đi du lịch kỹ năng sống trong ngày, chỉ hết 300 nghìn đồng, tối đến vẫn gặp được con và nghe con kể về những điều cháu học được trong ngày tôi thấy rất vui”.

Hiện nay, các Công ty du lịch chỉ đưa học sinh nội thành đến các điểm Hà Nội, Hải Dương… theo tinh thần kết hợp nhiều nội dung trong một chuyến đi. Trong khi đó, học sinh nông thôn hiếm có những chuyến đi du lịch vào nội thành. Việc tổ chức giáo dục kỹ năng sống về đề tài nông thôn thì có lẽ không nhất thiết phải đi xa, vì thực tế các vùng ngoại thành của thành phố có rất nhiều không gian giúp trẻ tăng vốn sống thực tiễn. Vấn đề đặt ra là ngành giáo dục, các trường học và ngành du lịch nên phối kết hợp với nhau xây dựng thành chương trình cụ thể. Và mặc dù các Công ty du lịch khẳng định đây mới là những bước đi thử nghiệm nhưng đó cũng là một gợi ý các nhà quản lý giáo dục nên lưu tâm. (Thảo Anh, Báo Hải Phòng Online 23/7)

KINH TẾ

14.            Nhựa Tiền phong hợp tác với Tập đoàn của Nhật Bản

Ngày 22/7, tại Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ký kết hợp đồng hợp tác kinh tế với Tập đoàn Sekisui Chemical (Nhật Bản). Đây là cơ hội mới cho Công ty mở rộng liên doanh, liên kết, xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường sản phẩm sang các nước khu vực trong tương lai.

Hiện tại, Sekisui Chemical và Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong sẽ hợp tác trong việc bán các sản phẩm của Sekisui Chemical như hố ga và hộp kiểm tra bằng nhựa PVC (các sản phẩm này Tiền Phong chưa sản xuất) cho các Dự án ODA của Nhật ở Việt Nam và các dự án khác. Sekisui Chemical sẽ chuyển cho Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong các khuôn, thiết bị cần thiết và hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm trên; đồng thời Sekisui Chemical cung cấp các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế, công nghệ và nhãn hiệu các sản phẩm, chia sẻ các thông tin liên quan đến sản phẩm.

Về phía Nhựa Thiếu niên Tiền phong sẽ sản xuất và bán các sản phẩm của Sekisui Chemical, sử dụng nhãn hiệu của Sekisui Chemical cho các sản phẩm này. Nếu số lượng bán hàng hoặc dự kiến bán hàng tăng lên khoảng 300 triệu yen Nhật (tương đương 3 triệu USD) thì hai bên sẽ bàn bạc để thành lập Công ty liên doanh sản xuất các sản phẩm này tại Việt Nam.

Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa xây dựng. Đây còn là doanh nghiệp đầu tiên của ngành nhựa được Trung tâm Chứng nhận phù hợp QUACERT chứng nhận sản phẩm ống nhựa phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế như ống nhựa U.PVC phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4422-1996; ống nhựa HDPE80; HDPE100 phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4427 - 2007; ống nhựa PPR phù hợp với tiêu chuẩn DIN 8078 - 1996.

Mới đây, Nhựa Thiếu niên Tiền phong Hải Phòng là 1 trong 3 doanh nghiệp được vinh danh trao Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) năm 2012 do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng phối hợp với Hội đồng Giải thưởng chất lượng Quốc gia tổ chức. Với ba nhà máy sản xuất ở Hải Phòng, Bình Dương (Việt Nam) và Vientiane (Lào), năng lực sản xuất của Nhựa Tiền phong hàng năm lên tới 75.000 tấn sản phẩm các loại. (Đoàn Minh Huệ, TTXVN 22/7; Vietnamplus.vn 22/7; Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 23/7, tr2; PV, Nhân Dân 23/7, tr2; M.Phương, Thời Báo Kinh Doanh 23/7, tr3; Báo Hải Phòng 23/7, tr1+6)

15.            Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Sản xuất gần 9 triệu kWh điện

Từ đầu năm tới nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013. Đặc biệt, tập trung chiến dịch phát điện cao 6 tháng mùa khô đầu năm theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty.

Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, sau hơn 6 tháng vận hành, sản lượng điện phát của 2 tổ máy là hơn 2 triệu kWh, đạt gần 70% mức kế hoạch năm; doanh thu đạt hơn 2.300 tỷ đồng, đạt hơn 70% mức kế hoạch năm. Lũy kế từ khi đi vào hoạt động tới nay, 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 sản xuất gần 9 triệu kWh điện… (Báo Hải Phòng 23/7, tr1)

16.            CPI tháng 7 tăng 0,23%

Theo Cục Thống kê thành phố, CPI tháng 7 tăng 0,23% so với cùng kỳ tháng trước, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,72% so với tháng 12/2012.

Trong tháng 7, CPI chịu táng động tăng giá của nhiều phụ tố như điều chỉnh tăng giá xăng dầu giữa tháng 6, giá chất đốt tăng trong đầu tháng 7 và thời tiết đang trong mùa mưa bão… (Báo Hải Phòng 23/7, tr1)

17.            Bảo tồn và phát triển làng nghề: Chờ nguồn lực mới, tạo sức sống mới

Qua tìm hiểu, khảo sát, hầu hết làng nghề ở Hải Phòng đang gặp phải khó khăn về vốn, lao động, nguyên liệu, mặt bằng sản xuất, xây dựng thương hiệu… Nếu không có sự định hướng, hỗ trợ kịp thời, một số làng nghề có nguy cơ mai một. Vì vậy, vấn đề bảo tồn và phát triển làng nghề để gìn giữ các giá trị truyền thống và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn đang được thành phố quan tâm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) lập Đề cương “Xây dựng Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020” nhằm đánh giá thực trạng phát triển làng nghề, làng nghề nông thôn những năm qua, từ đó cụ thể hóa cơ chế, chính sách phát triển làng nghề.

Theo ông Nguyễn Duy Dương – Trưởng Phòng Kinh tế Hợp tác, Chi cục Phát triển nông thôn, trên cơ sở đánh giá về số lượng, loại hình, sản phẩm, trình độ lao động, thu nhập, cơ chế phát triển… làng nghề Hải Phòng giai đoạn 2008-2012 đối với 6 nhóm ngành, nghề chủ yếu, nhóm xây dựng Chương trình đề ra mục tiêu chung cho bảo tồn và phát triển làng nghề. Đó là nâng cao năng lực sản xuất, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa , tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, giữ gìn và khai thác giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chương trình dự kiến bảo tồn 100% làng nghề, làng nghề truyền thống đã được thành phố công nhận và hỗ trợ phát triển sao cho từ năm 2014-2020 tăng lên từ 5-10 làng nghề.

Chương trình được kỳ vọng đem lại sức sống, bộ mặt mới cho nông thôn Hải Phòng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần sự chung tay, vào cuộc của các ngành, các cấp chính quyền… (Nhóm phóng viên, Báo Hải Phòng 23/7, tr4)

XÃ HỘI

18.            Giải quyết tranh chấp lao động và nghỉ việc tập thể tại Hải Phòng

Giải thích với chủ doanh nghiệp, đối thoại với một nhóm người sẽ tốt hơn phải đối thoại với hàng nghìn công nhân - đó là một trong những kinh nghiệm hay của tổ chức Công đoàn Hải Phòng trong việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động và nghỉ việc tập thể tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, trước năm 2005 - 2008, tình trạng nghỉ việc tập thể tại thành phố diễn ra liên tục, khá phức tạp. Việc giải quyết còn bị động và lúng túng, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý của Nhà nước nhiều nơi chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, có lúc có nơi còn giao phó chủ yếu cho Công đoàn. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay tình hình nghỉ việc tập thể tại Hải Phòng có xu hướng giảm: Năm 2010 là 23 vụ, năm 2011 là 10 vụ, năm 2012 là 6 vụ, 6 tháng đầu năm là 4 vụ. Thời gian diễn ra các cuộc nghỉ việc tập thể cũng giảm do được giải quyết nhanh hơn; trước đây thường trên 7 ngày, có vụ từ 15-23 ngày, nay chỉ nửa ngày hoặc tối đa đến 7 ngày.

Có được kết quả này là do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đề xuất UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ nghỉ việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn. Quy chế quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành khi có nghỉ việc tập thể xảy ra.

Theo ông Vũ Đức Cường - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật (Liên đoàn Lao động Hải Phòng), phần lớn các vụ nghỉ việc tập thể đều do mâu thuẫn về quyền lợi giữa doanh nghiệp và người lao động. Kinh nghiệm giải quyết 3 vụ nghỉ việc tập thể tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng cho thấy, đại diện Công đoàn cấp trên khi nghe báo cáo về vụ việc, xuống làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp thì việc giải quyết sẽ nhanh và hiệu quả hơn.

Do đặc thù một số Công ty của Nhật Bản, Giám đốc điều hành tại Việt Nam không được điều chỉnh, quyết định các vấn đề liên quan đến chính sách, tiền lương, lúc đó cán bộ Công đoàn của Việt Nam yêu cầu họ gọi điện báo cáo về công ty mẹ bên Nhật Bản, xin ý kiến trực tiếp để giải quyết vụ việc.

Ông Cường cho biết thêm, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu rõ về vai trò của tổ chức Công đoàn, hiểu biết về luật pháp Việt Nam nên họ không những duy trì hoạt động của tổ chức này mà còn để người lao động trong Công ty được quyền bầu Chủ tịch Công đoàn.

Theo lãnh đạo các Công ty Nhật Bản, người được bầu là Chủ tịch Công đoàn sẽ là cầu nối để chia sẻ tâm tư nguyện vọng giữa công nhân, cán bộ Công ty với lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp trong nước hoặc của Trung Quốc thì vai trò của Công đoàn chưa được đặt đúng tầm, nhiều người còn nể nang, sợ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Để giải quyết vấn đề này, Liên đoàn Lao động thành phố thông qua các buổi tập huấn đã trao đổi với chủ doanh nghiệp lợi ích của việc thành lập tổ chức Công đoàn. Việc đối thoại với một nhóm người chủ chốt sẽ tốt hơn phải đối thoại với hàng nghìn công nhân đang trong tình trạng bị kích động. Nếu thống nhất được nhanh chóng phương án thì thời gian giải quyết vụ việc cũng nhanh hơn, không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở những chuyển biến tích cực và giải quyết thành công việc tranh chấp lao động, nghỉ việc tập thể, Liên đoàn Lao động Hải Phòng rút ra 4 kinh nghiệm tốt.

Theo đó, Công đoàn phải sâu sát, gắn bó cơ sở, xuất phát từ nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, gắn với việc đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp. Sau giải quyết đình công, cần phải làm cho chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu nhau hơn, biết đồng cảm, chia sẻ, cùng đồng hành vì những mục tiêu và lợi ích lớn hơn.

Để làm được việc này, Liên đoàn Lao động Hải Phòng đề xuất với Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Công đoàn, nhất là đào tạo thông qua thực tiễn hoạt động; xây dựng chương trình đào tạo về kỹ năng thương thuyết, đàm phán, thương lượng để cán bộ Công đoàn cơ sở chủ động xử lý tình huống khi phải đứng ra giải quyết các cuộc tranh chấp, ngừng việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. (Minh Thu, Tamnhin.net 22/722/7; TTXVN 22/7)

19.            Cuốn nhật ký của liệt sỹ trở về gia đình sau 45 năm thất lạc

Sáng 22/7, cuốn nhật ký – kỷ vật cuối cùng của liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng, nguyên quán tại số 7 đường Cát Bi, thị xã Kiến An (nay là số 123 phố Lê Quốc Uy, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) được trao lại cho người thân và gia đình tại địa chỉ số nhà 11 ngõ 75 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An. Liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng (SN 1945, nhập ngũ ngày 1/4/1965 tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 282, Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân).

Ngày 26/5/1965, anh Hùng hy sinh khi địch đánh vào trận địa pháo ở gần ngầm Đá Bước, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Hùng được đồng đội giao cho anh Lý Quang Nhân - giáo viên trường THCS số 1 Nam Lý (Quảng Bình) lưu giữ. Sau 45 năm, với sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm MARIN; Phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH, thầy giáo Nhân tìm được địa chỉ liên lạc gia đình liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng để trao lại cuốn nhật ký. (Việt Hoà, Lao Động 23/7, tr2; Vân Hà, Quân Đội Nhân Dân 23/7, tr5+8; Báo Hải Phòng Online 22/7)

20.            Gặp mặt hơn 30 doanh nghiệp là thương binh, cựu chiến binh

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng 22/7, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức tiếp xúc, gặp mặt hơn 30 đại biểu là thương binh, cựu chiến binh chủ các doanh nghiệp.

Trong không khí thân tình, cởi mở các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của quân đội ta; đồng thời bày tỏ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị đang phải đối mặt.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua các doanh nghiệp là thương binh, cựu chiến binh thành phố luôn nỗ lực phấn đấu đóng góp trí tuệ, sức lực còn lại cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Vượt qua nhiều khó khăn, các đơn vị luôn tích cực tìm tòi mạnh dạn tìm hướng đi phù hợp cho mình bằng việc thành lập xưởng sản xuất, gia công, dịch vụ trên nhiều lĩnh vực để tạo công ăn việc làm cho chính bản thân, con em các đồng đội.

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động; tích cực hưởng ứng các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương, thành phố.

Năm 2013 với nhiều khó khăn, bất lợi, song nhìn chung các doanh nghiệp của thương binh, cựu chiến binh thành phố vẫn duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều đơn vị chủ động đổi mới công nghệ, đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng ngành nghề để có thêm việc làm cho người lao động.

Tiêu biểu như Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh, Xí nghiệp 273 Hải Phòng, Xí nghiệp in và đề can Văn Long, Công ty Cổ phần Thương binh Trường Sơn, Liên hiệp Hợp tác xã khai thác khoáng sản Cường Thịnh, Công ty TNHH Quý Cao, Hợp tác xã Thương binh Tiến Đạt, Hợp tác xã Thương binh Hồng Thái… (Báo Hải Phòng Online 22/7)

21.            Lực lượng vũ trang thành phố triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã vận động quyên góp và ủng hộ “Qũy đền ơn đáp nghĩa” với số tiền gần 260 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trích gần 40 triệu để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã khởi công xây mới 4 nhà tình nghĩa trị giá 240 triệu đồng; sửa chữa 5 ngôi nhà cho đối tượng chính sách; xây dựng tôn tạo 6 nghĩa trang liệt sĩ trị giá gần 100 triệu; tặng sổ tiết kiệm cho 73 gia đình, khám chữa bệnh cho 520 đối tượng chính sách trên địa bàn trị giá 131 triệu; thăm, tiếp xúc và tặng quà 130 đối tượng chính sách, thương binh, con liệt sĩ hiện công tác trị giá 32 triệu; trao giống vốn, công cụ sản xuất gần 100 triệu đồng giúp cựu chiến binh nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Đây là những hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Lực lượng vũ trang thành phố đối với những người đã có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. (TT, An Ninh Hải Phòng Online 23/7)

22.            “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” ở phường Minh Khai: Mô hình cần nhân rộng

Mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” của Hội phụ nữ phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) được thành lập từ tháng 10/2011 với mục đích nâng cao ý thức, phát huy tính tích cực của chị, em phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường sống, gây quỹ để giúp đỡ gia đình hội viên trong lúc khó khăn. Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá, làm thay đổi diện mạo đô thị.

Ngày đầu thành lập, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” được triển khai làm điểm tại tổ dân phố Cù Chính Lan 1, thu hút 20 hội viên tham gia. Ngày ngày, các hội viên tự phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình ngay tại nhà, đến chiều thứ 6 hàng tuần chuyển rác có thể tái sử dụng gồm: các loại chai, lọ, sách, báo, bao bì, giấy vụn... đến nhà chi hội trưởng, hội phụ nữ tổ dân phố Cù Chính Lan 1 tập kết để sáng thứ 7 cân bán cho người thu mua phế liệu.

Trung bình 1 tháng tổ bán phế liệu thu được 150-250 nghìn đồng sung vào quỹ hỗ trợ đột xuất cho gia đình hội viên khó khăn; thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, sung quỹ để tổ chức liên hoan cho hội viên nhân ngày Lễ, Tết... Nếu như ngày đầu, hầu hết hội viên đều ngại tham gia với lý do “chẳng được bao nhiêu mà làm cho bẩn” thì nay, 100% hội viên trong chi hội phụ nữ tổ dân phố Cù Chính Lan 1 đều nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Năm 2012, Hội tích góp được hơn 2 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2013, hội đã tích góp được gần 2,5 triệu đồng. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng, trật tự đường hè được nâng cao. Mỗi sáng, gia đình các hội viên tổ dân phố đều quét dọn vỉa hè, đường phố xung quanh khu vực nhà mình; 100% gia đình thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Tình trạng xả rác bừa bãi trên địa bàn, nhất là đoạn đường đầu ngõ 8B Cù Chính Lan, khu vực bán hàng tại bến phà Bính đã được khắc phục. Bộ mặt phố phường trở nên khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp...”, bà Lê Thị Xuân Thu - Chi hội trưởng hội phụ nữ tổ dân phố Cù Chính Lan 1 vui mừng chia sẻ.

Không chỉ cùng nhau “tích góp” rác tái chế để có kinh phí tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế” tổ dân phố Cù Chính Lan 1 còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đô thị, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, các tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thông qua nguồn vốn: “Tổ phụ nữ tiết kiệm mỗi người, mỗi ngày”...

Từ kết quả mà mô hình “Tổ phụ nữ  thu gom rác tái chế” tổ dân phố Cù Chính Lan 1 mang lại, phường Minh Khai đã quyết định nhân rộng mô hình ra địa bàn toàn phường. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: Mô hình hoạt động rất hiệu quả, được thành phố và Trung ương hội đánh giá cao. Hiện 14/14 chi hội phụ nữ phường đã triển khai mô hình, 100% hội viên (trên 600 hội viên) toàn phường đều nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Năm 2012, toàn phường đã tích góp được 16 triệu từ mô hình để làm quỹ hỗ trợ đột xuất cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi...

Thông qua mô hình, Hội Phụ nữ phường Minh Khai, Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Cù Chính Lan 1 và rất nhiều cá nhân đã được Quận hội, Thành hội tặng Giấy khen, Bằng khen trong thực hành tiết kiệm, là tấm gương sáng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Thiết nghĩ, với những hiệu quả thiết thực, mô hình cần được triển khai, nhân rộng không chỉ ở địa bàn quận Hồng Bàng mà trên toàn thành phố, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. (Khánh Chi, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr5)

23.            Đảng uỷ Công an thành phố: Bồi dưỡng chính trị 127 đảng viên mới

Sáng 22/7, Đảng uỷ Công an thành phố phối hợp với Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho 127 đảng viên mới năm 2013. Đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo.

Theo kế hoạch, 127 học viên là đảng viên dự bị sinh hoạt tại các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố sẽ được giảng viên của trường Chính trị Tô Hiệu và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo truyền đạt các nội dung cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạnh của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quốc phòng-an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế Quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Qua đó, giúp cho Đảng viên mới nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, quan điểm chủ trương mà Đại hội XI đề ra. Trên cơ sở đó, giúp các Đảng viên dự bị tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ 22-23/7. (An Ninh Hải Phòng 23/7, tr1+3)

24.            Lực lượng vũ trang thành phố: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, Lực lượng vũ trang thành phố xác định, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2013.

6 tháng qua, các đơn vị phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch; tổ chức và tham gia các Hội thi, Hội thao đạt kết quả cao; việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng được chú trọng… (Báo Hải Phòng 23/7, tr3)

25.            Huyện Thủy Nguyên: Khám tuyển sức khỏe gần 1.500 thanh niên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thủy Nguyên vừa tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2013.

Năm nay, hơn 1.500 nam thanh niên từ 18-25 tuổi được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên dịa bàn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đi khám sức khỏe, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thành lập 4 điểm khám và chia thành 2 đợt. Việc khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ kết thúc vào ngày 17/7. (Báo Hải Phòng 23/7, tr3)

26.            Sở TN&MT: Tiếp 63 lượt công dân khiếu nại, kiến nghị

Trong 6 tháng qua, Sở TN&MT tổ chức tiếp 63 lượt tiếp công dân, trong đó có 3 lượt đông người với 76 người. Các khiếu nại, kiến nghị của người dân tập trung chủ yếu về đơn giá bồi thường, thủ tục thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướn mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất một số Dự án, công trình trọng điểm của thành phố: Dự án đường cao tốc Nội Bài – Hải Phòng, Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Dự án Cảng cửa ngõ Hải Phòng… (Báo Hải Phòng 23/7, tr4)

27.            Đề nghị xử phạt 2 tổ chức vi phạm quy định môi trường 500 triệu đồng

Sở TN&MT vừa phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất 17 tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức vi phạm, thu nộp ngân sách thành phố hơn 58,7 triệu đồng; đang lập hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức vi phạm với số tiền nộp phạt gần 500 triệu đồng.

Sở tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng mức xử phạt vi phạm đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần. (Báo Hải Phòng 23/7, tr4)

28.            Quản lý và xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu: Tác động xấu tới đời sống người dân

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do nước rỉ rác đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc kiểm soát trên thực tế còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều biểu hiện ô nhiễm

Kết quả quan trắc những năm gần đây của Trung tâm quan trắc môi trường (Sở TN&MT) cho thấy, nguồn nước mặt tại các xá Sông Cấm gần khu vực cửa xả nước thải bãi rác Tràng Cát có mức độ ô nhiễm cao hơn gấp nhiều lần ở các khu vực khác.

Đáng chú ý, bãi rác Tràng Cát đã được đầu tư công nghệ xử lý hiện đại, nhưng việc xử lý nước rỉ rác thải vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quy định.

Tùy tiện điểm đặt bãi rác?

Theo tiêu chuẩn xây dựng bãi rác, bãi rác thải nhỏ có diện tích dưới 10 nghìn m2, xung quanh bãi chôn lập các chất nguy hại phải có vùng đệm đóng vai trò là một tấm chắn nhằm cách ly và bảo đảm an toàn trong trường hợp có sự cố rò rỉ chất thải. Trong vùng đệm phải trồng cây hoặc có gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách.

Huyện An Lão có 6 đơn vị tổ chức mô hình thu gom và bố trí bãi chôn lấp rác thải. Đối chiếu quy định về các bãi rác trong thực tế với khu chôn lấp rác thải rắn thì 6 bãi chôn lấp rác thải của các xã ở An Lão đuề không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tình trạng này càng kéo dài, nguy cơ ô nhiễm từ bãi rác càng gia tăng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu đối với các địa phương và các ngành chức năng cần sớm có quy hoạch bãi rác nông thôn. Đồng thời, có biện pháp kiểm soát việc xử lý rác thải tại các bãi rác tuân thủ theo đúng quy định. (Nguyễn Mai, Báo Hải Phòng 23/7, tr4)

VĂN HÓA

29.            Đoàn chèo Hải Phòng: Mong đợi thành công từ “Ông vua hóa hổ”

Không giống như những kì hội diễn trước, Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc năm 2013 diễn ra tại Hải Phòng vào tháng 10 tới đây sẽ được nâng tầm lên thành một cuộc thi. Đoàn chèo Hải Phòng lựa chọn vở diễn “Ông vua hóa hổ” để tham dự.

Trưởng Đoàn, nghệ sĩ Nguyễn Văn Luân cho biết: “Ông vua hóa hổ của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là một kịch bản hay, mang đậm tính lịch sử nhưng thông điệp từ vở diễn luôn đi theo thời đại. Ngoài mục đích tham gia cuộc thi, vở diễn cũng là tấm lòng tri ân của Đoàn chèo Hải Phòng muốn gửi gắm đến cố tác giả nhân 25 năm ngày mất của ông”.

Với tính chất và quy mô khác hẳn, hơn 20 Đoàn và Nhà hát chèo tham dự cuộc thi đều phải chuẩn bị những gì “tinh túy” nhất để “đem chuông đi đánh xứ người”. Riêng Đoàn chèo Hải Phòng, được diễn ngay tại sân nhà là một lợi thế nhưng cũng không vì vậy mà lơ là. Vở diễn “Ông vua hóa hổ” đã được đoàn khởi động từ đầu năm, bắt đầu dựng và tập vở từ tháng 4. Những ngày cuối tháng 7, không khí tập luyện tại đoàn càng tích cực khẩn trương hơn để chuẩn bị cho buổi diễn báo cáo Hội đồng nghệ thuật trước khi bước vào cuộc thi.

Bám sát nội dung kịch bản của Lưu Quang Vũ, nghệ sĩ Vũ Huy Thành của Đoàn chèo Hải Phòng đã chuyển thể thành kịch bản chèo, giữ nguyên các phân cảnh. Vở diễn do Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và đạo diễn Lại Đình Ngọc - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đồng đạo diễn.

Hai vị đạo diễn mong muốn đưa những lớp trò và nhiều làn điệu chèo cổ vào vở diễn này, đồng thời khai thác sâu tính nhân văn của tác phẩm. Những người dựng vở cũng tin rằng kịch bản “Ông vua hóa hổ” là một sự lựa chọn đúng đắn của đoàn tại cuộc thi lần này.

Những ngày này, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và duy trì các buổi biểu diễn của đoàn, có những hôm, diễn viên trong đoàn đến tập vở cả 3 buổi trong ngày. Ai cũng gắng sức để vai diễn của mình được “tròn trịa”, mong muốn vở diễn đoạt giải. Đoàn chèo Hải Phòng huy động gần 50 diễn viên và nhạc công tham gia vở diễn.

Dàn nhạc dân tộc của Đoàn trước chỉ có 7 người, nay đã được bổ sung thêm 2 nhạc công và sắm thêm một số nhạc cụ như đàn thập lục, đàn nguyệt. Nghệ sĩ Văn Luân hồ hởi chia sẻ: “Âm nhạc là linh hồn của vở diễn nên phải có sự đầu tư thật kĩ càng để chất lượng nghệ thuật đạt tốt nhất có thể thì mới mong vở diễn thành công”. Cùng với đó, đoàn tin tưởng giao các vai diễn chủ chốt trong “Ông vua hóa hổ” cho lớp nghệ sĩ nổi trội như: Văn Mởn, Thanh Bình, Hương Huế, Thùy Dương, Thùy Dung…

Đây đều là những nghệ sĩ xuất sắc trong đoàn, có nhiều thành tích nổi bật trong những năm qua, tạo dấu ấn trong nhiều vở diễn như: Lam Sơn tụ nghĩa, Tấm Cám, Lưu Bình Dương Lễ, Lời sấm truyền từ Quán Trung Tân, Chiếc nón bài thơ…

Trong bối cảnh khó khăn chung của các đoàn nghệ thuật, Đoàn chèo Hải Phòng với nhiều cách làm khác nhau đã cố gắng duy trì được số lượng diễn viên ổn định và tạo điều kiện cho lớp diễn viên trẻ được học hỏi, cống hiến với nghề. Đội ngũ diễn viên khá đồng đều về khả năng diễn xuất là một thế mạnh của đoàn. Cùng với những kinh nghiệm sẵn có từ các kỳ hội diễn trước, Đoàn chèo Hải Phòng hi vọng sẽ gặt hái được thành công mong đợi tại Cuộc thi chèo toàn quốc năm nay.

Ngày 17/7 vừa qua, Đoàn chèo Hải Phòng đã được nhận bằng khen của UBND thành phố cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đó là sự khích lệ với tập thể cán bộ diễn viên ngay trước thềm cuộc thi và cũng chính là động lực để đoàn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới, để sân khấu chèo Hải Phòng tiếp tục khẳng định được vị trí trong làng chèo Việt Nam. (Huyền Trâm, An Ninh Hải Phòng 23/7, tr1+10)./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn