Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/04/2017 14:29

Quyết định về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp có trụ sở làm việc, các bến bãi trong phạm vi thi công nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ

Quyết định về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp có trụ sở làm việc, các bến bãi trong phạm vi thi công nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ

Xem văn bản tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn