Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/03/2017 10:26

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tiến độ cấp điện cho Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tiến độ cấp điện cho Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Xem văn bản tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn