Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/07/2022 11:43

Quận Lê Chân biểu dương, khen thưởng 45 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 8/7, UBND quận Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 6 tháng đầu năm 2022 và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021.


Quang cảnh Hội nghị


Những năm qua, quận Lê Chân luôn quan tâm đến công tác gia đình, nhiều phong trào và cuộc vận động đã được triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn như: phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”... việc xây dựng thành lập các câu lạc bộ gia đình được chú trọng. Đến nay toàn quận có 50 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 20 câu lạc bộ can thiệp nhằm giảm thiểu tiêu cực của tình tràng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa của quận Lê Chân trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể cả về số lượng và chất lượng: Tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm tăng trung bình 3%/năm; tỷ lệ đạt gia đình văn hóa tăng trung bình 2%/năm. Hàng năm, đều có đánh giá, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu để động viên, cổ vũ cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021 được biểu dương, khen thưởng


Các phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao quần chúng được triển khai thực hiện tốt. Tính đến nay toàn quận đã có trên 250 câu lạc bộ và các nhóm văn hoá thể thao; 13/15 phường có Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với lực lượng trên 1.000 người cao tuổi tham gia tập luyện thường xuyên góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh trong Nhân dân.

Toàn quận đã có trên 60 buổi biểu diễn văn nghệ tại các phường thu hút trên 6.000 lượt người tham gia tiêu biểu tại một số phường như Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Vĩnh Niệm, Kênh Dương…


Đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh, Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu là một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo quần chúng Nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các nội dung phong trào; làm tốt vai trò nêu gương của cán bộ từ cơ sở đến các cấp các ngành trong toàn quận; xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến; chú trọng bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc; khen thưởng, động viên kịp thời để tạo khí thế thực hiện phong trào trong nhân dân. Các cơ quan, ban ngành, địa phương cần quan tâm lồng ghép phong trào này với các phòng trào, hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng hiệu quả; Phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình, phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao ở cơ sở...

Tại Họi nghị, quận đã biểu dương khen thưởng 45 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS