Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/05/2021 07:00

UBND thành phố thông báo về thời giờ làm việc

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.


Bộ phận "một cửa" Văn phòng UBND thành phố


UBND thành phố thông báo quy định về thời giờ làm việc cụ thể như sau:

1. Mùa hè: Thời điểm thực hiện từ ngày 1/5 đến ngày 30/9 hằng năm.

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30.

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

2. Mùa đông: Thời điểm thực hiện từ ngày 1/10 đến ngày 30/4 của năm tiếp theo.

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h00.

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

UBND thành phố thông báo để các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện theo quy định và thay thế các thông báo trước đây của UBND thành phố quy định về thời giờ làm việc.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS