Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/01/2021 07:55

UBND thành phố quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 5/1/2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng đối với 286 người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức.

Đối với thời gian tổ chức thi vòng 1, UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thi vòng 1 đảm bảo quy định: trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

Thời gian tổ chức thi vòng 2: UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thi vòng 2 đảm bảo quy định: chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức thành phố căn cứ điều kiện thực tế triển khai tổ chức đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS