Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/02/2021 07:32

Trưng dụng các bảng quảng cáo ngoài trời phục vụ cho công tác tuyên truyền chính trị của thành phố năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng tồn tại nhiều công trình quảng cáo ngoài trời (đứng độc lập và gắn trên công trình có sẵn) không đúng các quy định: Không có thông báo nội dung quảng cáo, không đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (được bành hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng), không đảm bảo các quy định về an toàn, mỹ quan đô thị và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, thời gian gần đây các bảng quảng cáo để trơ khung sắt han gỉ, không có bạt hi-flex căng treo gây mất mỹ quan chung và gây phản cảm.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và trưng dụng các bảng quảng cáo nêu trên phục vụ cho công tác tuyên truyền chính trị của thành phố năm 2021 như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, 01/5, Ngày Quốc khánh, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố...

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân có công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng được biết và phối hợp thực hiện.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Văn hóa — Sở Văn hóa và Thể thao – 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3842662.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn