Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/11/2021 12:28

Triển khai kiểm soát các hoạt động theo cấp độ dịch và và các biện pháp áp dụng trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ – CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. UBND thành phố vừa xây dựng Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Kế hoạch của UBND thành phố, ở cấp độ dịch 1 và 2, việc dạy học vẫn được tổ chức dạy trực tiếp.

Kế hoạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên dịa bàn thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố phân loại, đánh giá, xác đinh cấp độ dịch và biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, phân loại cấp độ dịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800 ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Về các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch, ở cấp độ 1 cho phép hoạt động 100% công suất, đảm bảo thực hiện 5K các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, sự kiện tập trung đông người; hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; thi đấu thể thao, hoạt động luyện tập thể thao trong nhà; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống; các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, matxa, trò chơi điện tử...(trong đó, 100% người chủ, quản lý, nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19); các điểm du lịch, cơ sở lưu trú... Hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện đường bộ hoạt động với tần suất bình thường; tổ chức dạy học trực tiếp…

Ở cấp độ 2, một số hoạt động vẫn được hoạt động 100% công suất như: tham quan du lịch, dịch vụ ăn uống, hoạt động tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; tổ chức dạy học trực tiếp…Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm như bar, vũ trường, karaoke…hoạt động 50% công suất.

Ở cấp độ 3, một số hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, tôn giáo…chỉ cho phép các cá nhân, tổ chức thuộc địa phương tham gia, tổ chức hoạt động; dừng các hoạt động thi đấu thể thao; hoạt động vận tải hành khách hoạt động không quá tối đa 50% số chuyến theo lưu lượng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiếm ngừng hoạt động…Và ở cấp độ 4 sẽ tạm dừng nhiều hoạt động.

Biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch, các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực để các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai áp dụng. Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các quận, huyện.

Giao Sở Y tế công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế. Tham mưu để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và thực tiễn triển khai.

Minh Hảo

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS