Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/07/2021 11:12

Triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”

Lãnh đạo thành phố cùng các Sở, ngành chức năng và địa phương kiểm tra công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới và bão hồi tháng 6/2021 tại khu vực đê biển Cát Hải. (Ảnh minh họa)

(Haiphong.gov.vn) – Xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn thành phố do UBND thành phố vừa ban hành.

Kế hoạch của UBND thành phố đặt ra yêu cầu, đến hết năm 2025 người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất phải được phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng. Đội ngũ giảng viên, tập huấn viên các cấp phải trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức,  triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó tại cộng đồng.

Đến hết năm 2030, 100% cán bộ, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; 100% người dân ở các xã thường xuyên xảy ra bão, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác cũng phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai xảy ra trên địa bàn. Các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng, tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy; các địa phương xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng pano, bản đồ, biển báo khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng, chống thiên tai tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật định kỳ thông tin bản đồ rủi ro thiên tai ở từng cộng đồng xã, thôn…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn