Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/12/2020 09:26

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 11/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có Cục trưởng Cục thống kê thành phố Lê Gia Phong, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm (GRDP), trong đó Quy trình mới được xây dựng và áp dụng từ năm 2017 đã thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. Kỳ biên soạn, thời gian công bố thống nhất và ổn định, chất lượng số liệu GRDP bảo đảm. Những kết quả này khẳng định chủ trương đổi mới quy trình biên soạn và công bố GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê là đúng đắn, thiết thực và hiệu quả.

Tại Hải Phòng, công tác cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các sở, ngành, với Cục Thống kê trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn thông tin ban đầu, hồ sơ đăng ký hành chính sẵn có, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin của các cơ quan hành chính, đơ vị sự nghiệp công lập, tổng hợp thông tin bổ sung kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp… đã được tăng cường, đảm bảo số liệu GRDP đầy đủ về phạm vi, phản ánh kịp thời, sát thực tình hình kinh tế, xã hội của thành phố.

Tuy nhiên vẫn còn những bất cập như: số lượng và chất lượng thông tin đầu vào, số liệu trung gian còn hạn chế, công cụ tính toán chưa hoàn thiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của số liệu GRDP đầu ra. Những yếu kém này cần có giải pháp đồng bộ xử lý, khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa kết quả, hiệu quả của đề án.

Sau khi nghe tham luận của các địa phương, ngành chuyên môn, lãnh đạo Tổng Cục Thống kê đã đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới để công tác biên soạn số liệu GRDP đạt mục tiêu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đó là: Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để biên soạn quy trình; điều chỉnh thời gian công bố số liệu ước tính GRDP 6 tháng và cả năm phù hợp với nhu cầu sử dụng của các địa phương và tổ chức, cá nhân; kết nối nâng cao và gắn trách nhiệm cung cấp số liệu đầu vào của các Bộ, Sở, ban ngành với số liệu tổng hợp đầu ra của Tổng cục thống kê nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận…

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS