Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2021 13:48

Tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự dân chủ, công tâm, khách quan

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 17/3, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức Hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên trong Ban Chỉ đạo.


Quang cảnh Hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác bầu cử thành phố (tính đến ngày 16/3); kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử và giám sát ngày bầu cử; phương án in ấn tài liệu bầu cử, phiếu bầu cử; kết quả nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Kế hoạch số 01 của Ủy ban bầu cử thành phố triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ về bầu cử, bám sát tiến trình bầu cử theo quy định. Cụ thể, UBND thành phố ban hành Quyết định số 199 thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 (sớm trước 20 ngày so với quy định); UBND 15 quận, huyện và 217 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử, sớm trước 11 ngày so với luật định. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp hoàn thành sớm hơn 2 ngày so với luật định. Về việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn sớm hơn 9 ngày so với luật định.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp hoàn thành theo đúng quy định. Về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp hoàn tất, bảo đảm đúng quy định, theo đó tổng số đại biểu HĐND khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 67 đại biểu, chia thành 14 đơn vị bầu cử (11 đơn vị bầu 5 đại biểu và 3 đơn vị bầu 4 đại biểu). Tổng số đại biểu HĐND quận, huyện được bầu là 496 đại biểu, chia thành 133 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn được bầu là 5.217 đại biểu, chia thành 1.500 đơn vị bầu cử.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại thành phố Hải Phòng là 9 đại biểu, chia thành 3 đơn vị bầu cử. Đồng thời, thành phố và các quận, huyện hoàn thành việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sớm hơn 2 ngày so với luật định.

Tính đến 17 giờ ngày 14/3, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 15 người (1 người tự ứng cử, 14 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử); số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 122 người (không có người tự ứng cử); số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 907 người (không có người tự ứng cử); số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 9.458 người (có 6 trường hợp tự ứng cử).


Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt được kết quả bước đầu theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn những đại biểu biểu ưu tú nhất tham gia vào các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tổ công tác tuyên truyền bầu cử cần chuẩn bị đầy đủ, thống nhất nội dung, ma két để tổ chức thực hiện từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường, các tổ bầu cử. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử để người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền, trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Đồng chí giao UBND thành phố, Sở Nội vụ triển khai hội nghị tập huấn tới các quận, huyện về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; các quận, huyện tổ chức tập huấn đến các xã, phường, thành viên tổ bầu cử. Việc thành lập các tổ bầu cử cần chú ý lựa chọn những người có tâm huyết, uy tín, đủ theo cơ cấu, thành phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sở Y tế và các địa phương cần xây dựng kế hoạch để ứng phó trong tình hình diễn biến của dịch bệnh. Sở Tài chính chủ động, sớm phê duyệt, phân bổ kinh phí cho công tác bầu cử đến các địa phương, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Công an thành phố và các địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đợt bầu cử, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn