Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/07/2020 07:00

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y đảm bảo ý nghĩa, trang trọng

(Haiphong.gov.vn) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y. Cùng dự có lãnh đạo Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến của đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND  thành phố Nguyễn Đình Chuyến nhấn mạnh: công tác phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y tại thành phố Hải Phòng đã được Thường trực Thành ủy nhất trí về chủ trương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm ghi nhận, đánh giá những thành tựu to lớn của ngành Thú y Việt Nam trong giai đoạn 70 năm thành lập và phát triển (11/7/1950 – 11/7/2020).

Để chuẩn bị tốt cho các sự kiện và Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch  UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND thành phố để triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tốt nội dung của các sự kiện và Lễ kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao: Sở Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn chủ động phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Du lịch rà soát, cung cấp danh sách các khách sạn để giới thiệu cho các đại biểu về tham dự các sự kiện và Lễ kỷ niệm đảm bảo an toàn, thuận tiện; phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y để xác báo, đón tiếp, chú ý công tác sắp xếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu nước ngoài. Văn phòng UBND thành phố căn cứ danh sách xác báo đại biểu để xây dựng phương án đón tiếp, ăn, nghỉ của thành phố, báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; chủ động phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xác báo, đón tiếp đại biểu; phối hợp với Cục Thú y xây dựng sơ đồ vị trí các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm, trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt; tham mưu UBND thành phố để thống nhất lịch duyệt Lễ kỷ niệm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Giao thông vận tải chủ động rà soát phương án đảm bảo giao thông, bố trí, sắp xếp vị trí đỗ xe đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đề nghị Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát chương trình, kịch bản nội dung công việc cụ thể của các sự kiện và Lễ kỷ niệm, trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để sớm tổ chức triển khai. Sớm xác báo, cung cấp danh sách thành phần đại biểu về tham dự các sự kiện và Lễ kỷ niệm, gửi Văn phòng UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí phương án đón tiếp. Xây dựng Thông cáo báo chí về các sự kiện và buổi Lễ kỷ niệm, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Rà soát kịch bản chi tiết Chương trình khen thưởng tại buổi Lễ kỷ niệm đảm bảo tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân trang trọng, đúng quy định. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ chương trình khen thưởng. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của thành phố Hải Phòng trong công tác triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS