Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/02/2023 13:45

Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Để tăng cường hiệu quả cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện nghiêm túc thực hiện Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường kiểm tra tại Bộ phận "Một cửa" của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, chủ động cập nhật quy trình điện tử, cập nhật phân quyền xử lý cho cán bộ tham gia giải quyết TTHC. Đối với các TTHC còn hiệu lực, đang cung cấp cần cập nhật biểu mẫu, trình tự, thời gian thực hiện (nếu có thay đổi); đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ công đối với các TTHC có quyết định bãi bỏ theo quy định.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố để nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện thanh toán trực tuyến qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia khi giải quyết TTHC có phát sinh phí/lệ phí. Cải tiến hình thức và nội dung tuyên truyền, tập trung vào các phương thức có hiệu quả tuyên truyền cao, phát huy vai trò Tổ công tác Đề án 06/CP và Công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, rà soát, thực hiện đúng quy định Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; cập nhật trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC thường xuyên, kịp thời; ký số kết quả giải quyết TTHC và đính kèm kết quả giải quyết TTHC khi trả cho tổ chức/công dân.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật TTHC, xác nhận hoàn thành đối với các hồ sơ TTHC đã trả kết quả, gỡ bỏ các hồ sơ đã hủy để đảm bảo giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn