Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/09/2021 01:17

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, UBND thành phố có ý kiến như sau:


Chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng lương hưu


Giao BHXH thành phố chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; nghiêm túc thực hiện giãn cách, khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển từ hình thức nhận tiền mặt trực tiếp sang hình thức nhận tiền qua tài khoản ATM.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương tăng cường tuyên truyền cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi từ hình thức nhận tiền mặt sang nhận tiền qua tài khoản ATM theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3425/VP-DN ngày 27/9/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do tiếp xúc đông người.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS