Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/04/2021 07:20

Thông tin, tuyên truyền về chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/4, Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp đánh giá kết quả công tác tuyên truyền đợt 1; thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác đợt 2 của Tổ công tác.


Quang cảnh Hội nghị


Đợt 1, Tổ Công tác đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ bảo đảm rõ nội dung, rõ người và rõ tiến độ, phương thức công tác được bảo đảm thường xuyên, liên tục; đa dạng hình thức hoạt động của Tổ Công tác phù hợp với tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả thực hiện theo đúng nội dung đợt 1, bảo đảm tuyên truyền đồng bộ trên báo chí, truyền thông, tuyên truyền miệng, cổ động và thông tin cơ sở... Các thành viên của Tổ công tác đã phát huy vai trò chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, cơ quan, với Tổ Công tác; phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Tổ trong quá trình triển khai kế hoạch hoạt động; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị; kịp thời thông tin, trao đổi, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

Thời gian tới, Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục tham mưu thực hiện thông tin, tuyên truyền sâu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về nhân thân, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của thành phố về hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XV. Tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động khơi dậy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tạo không khí phấn khởi của Ngày hội lớn, vận động, thuyết phục, cổ vũ cử tri trên địa bàn hưởng ứng và tham gia đi bầu cử đúng quy định...

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS