Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/09/2022 17:06

Thống nhất nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

(Haiphong.gov.vn0 - Chiều 29/9, Thường trực HĐND thành phố họp thống nhất nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Quang cảnh cuộc họp


Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI nhằm thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ tình hình thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nội dung Kỳ họp dự kiến thực hiện những nội dung như: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Phân bổ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2021; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố; cùng một số nội dung quan trọng khác...


Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành về các nội dung trình tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao UBND thành phố, các sở, ngành đã phối hợp tốt với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố chuẩn bị các nội dung để triển khai Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí thống nhất với các đại biểu những nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp, kế hoạch và thời gian tổ chức kỳ họp trong ngày 13/10/2022.

Để đáp ứng nội dung, yêu cầu kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đại biểu HĐND thành phố triển khai các nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp đảm bảo tiến độ, trình tự theo quy định; đề nghị Văn phòng HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện Kế hoạch làm cơ sở để triển khai; các Ban HĐND thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS