Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2021 17:21

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đã có Thông báo số 451/TB-HĐTDCC ngày 15/12/2021 thông báo thời gian tổ chức thi vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2021.

Do Thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch có việc bận đột xuất nên Hội đồng tuyển dụng thông báo điều chỉnh thời gian phỏng vấn đối với các chuyên ngành thi tại Bàn phỏng vấn số 2 vào chiều ngày 16/12/2021, cụ thể như sau:

Thứ tự chuyên ngành thi theo lịch đã thông báo

Thứ tự chuyên ngành thi điều chỉnh

Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn thư lưu trữ

Phòng chống tệ nạn xã hội

Tổ chức nhà nước

Văn thư lưu trữ

Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức nhà nước

Phòng chống tệ nạn xã hội


Lịch phỏng vấn các chuyên ngành khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 451/TB-HĐTDCC ngày 15/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức đã thông báo.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS