Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/01/2021 09:45

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng thuộc ngành y tế năm 2019

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế năm 2019 (theo Danh sách gửi kèm Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) gồm các nội dung sau:

1. Thời gian hướng dẫn làm bài thi

- Thời gian: 01 ngày, ngày 15/01/2021 (thứ sáu).

-  Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian: 1,5 ngày, ngày 21/01 và sáng ngày 22/01/2021; Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, sơ đồ phòng thi và thời gian cụ thể đối với mỗi môn thi theo từng chức danh nghề nghiệp được thông báo trước ngày thi 01 ngày.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

3. Nội dung, hình thức thi

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Nội dung thi

1

Kiến thức chung

Tự luận (đề thi mở, thí sinh được sử dụng tài liệu)

180 phút

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

2

Chuyên môn nghiệp vụ

Trắc nghiệm

45 phút

3

Tin học

Trắc nghiệm

45 phút

4

Ngoại ngữ

Viết

90 phút

44.Danh mục tài liệu tham khảo

Trên cơ sở Danh mục tài liệu tham khảo do Sở Y tế cung cấp, Hội đồng thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế năm 2019 (gửi kèm theo).

5. Lệ phí dự thi

- Lệ phí thi đối với thí sinh được thu theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 600.000 đồng/thí sinh.

- Thời gian thu lệ phí: trong ngày 15/01/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

(Lưu ý: Việc thu phí dự thi được thực hiện theo đơn vị. Đề nghị đơn vị lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo mẫu gửi kèm và cử đại diện nộp phí).

Nội dung chi tiết xem tại tài liệu đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS