Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/04/2021 16:06

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức và Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức và quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng tại 2 Văn bản:

Thông báo số 149/TB-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố về kết quả kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS