Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/04/2021 08:00

Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo từng chuyên ngành phỏng vấn.

Xem danh sách tại tài liệu đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn