Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/03/2020 14:17

Thành phố đề xuất thêm 3 điểm cách ly tập trung

(Haiphong.gov.vn) - Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới số lượng người thực hiện cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng thêm. Tại các khu vực cách ly của thành phố Hải Phòng, cơ sở vật chất ăn nghỉ bảo đảm cho công dân cách ly đã hết.

Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngày 19/3, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện bố trí Khách sạn Công đoàn Việt Nam (Đồ Sơn) phục vụ cách ly tập trung của thành phố đối với những người thực hiện cách ly tập trung trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng của thành phố phối hợp với Khách sạn Công đoàn Việt Nam để tổ chức thực hiện và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khách sạn.

Trong cùng ngày, UBND thành phố Hải Phòng cũng có văn bản đề nghị Công an thành phố tiếp nhận và tổ chức cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đồ Sơn; đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung dự kiến 300 người tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS