Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2021 10:10

Thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng và Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng

Học viên học nghề Cốt thép - Hàn. (Ảnh minh họa)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý về tên gọi chính thức của 2 Trường Cao đẳng sau khi sắp xếp, như sau:

Sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng, Trường Trung cấp Xây dựng vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng để thành lập: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng.

Sáp nhập Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản vào Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng để thành lập: Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng.

Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (các trường Cao đẳng, Trung cấp) là cần thiết và phù hợp với nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục tiêu của thành phố, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý trong giai đoạn 2020-2025, nhằm quản lý theo hướng tập trung, tinh gọn, xây dựng phát triển những cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, hoạt động có hiệu quả theo hướng tự chủ. Việc sắp xếp lại các trường cũng phù hợp với yêu cầu phát triển KTXH của thành phố, chiến lược phát triển nhân lực của các ngành, lĩnh vực và nhu cầu lực lượng qua đào tạo của thành phố trong thời gian tới.…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS