Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/09/2020 10:40

Tập huấn Đề án Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Dương Kinh phối hợp với Ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 01/138 "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" năm 2020.


Công an thành phố truyền đạt nội dung tập huấn


Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ làm công tác Mặt trận tại các tổ dân phố, các phường đã được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố truyền đạt chuyên đề "Phổ biến một số nội dung thực hiện Đề án 01/138, thông tin về tình hình các loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay"; đồng thời được nghe Báo cáo viên phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an thành phố truyền đạt nội dung "Tuyên truyền công tác phòng chống tội pham về ma túy".


Các đại biểu dự Hội nghị


Qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp của quận đã được nghe 2 chuyên đề thiết thực, quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm hiện nay, giúp cán bộ Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận cơ sở trong thời gian tới. Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần từng bước làm giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Lê

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn