Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/12/2020 10:16

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 2/12, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 33-QĐ/TU, ngày 4/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 24/3/2005 và Thông báo Kết luận số 167-TB/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU (khóa XII) về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015 và 2020 tại Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ môi trường, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chi bộ về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường lồng ghép triển khai nhiệm vụ chuyên môn với tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành thói quen, hành vi tự giác bảo vệ môi trường trong nhân dân.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc


Sở đã tích cực thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường của các cấp các ngành trên địa bàn thành phố; tăng cường nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, tại các làng nghề, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt quan tâm việc thực hiện trách nhiệm của các chủ dự án sau khi hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Qua kiểm tra, Sở đã nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy Sở Tài Môi và Môi trường đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương, thành phố một số vấn đề liên quan đến quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; về phòng chống ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đối với các nguồn nước mặt và nước ngầm cung cấp nước của thành phố; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; hệ thống cấp, thoát nước mưa và nước thải vệ sinh thành phố; kinh phí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; quản lý nguồn khí thải từ hoạt động giao thông...


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hướng thực hiện Nghị quyết số 22, Thông báo Kết luận số 167 của Ban Thường vụ Thành ủy; đã tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, công chức, các chi bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; việc đào tạo và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhân lực làm công tác quản lý bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên được chú trọng; các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực được quan tâm; đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều hệ thống văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường phải dự báo được tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất cho thành phố các chủ trương, giải pháp đồng bộ liên quan đến bảo vệ môi trường trước sự phát triển của thành phố như về: kinh tế, cơ sở hạ tầng, đô thị, dân số, hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải, hội nhập quốc tế...; tăng cường công tác lãnh đạo để nâng cao hiệu lực quản lý nước, phải hiện đại hóa từ công nghệ đến các biện pháp; rà soát các dự án liên quan đến môi trường đang triển khai chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với các đơn vị theo chức năng, với người đứng đầu, các đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến môi trường, quản lý tài nguyên; cùng với việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, cần chú ý đến đạo đức công vụ đối với cán bộ, nhất là liên quan đến cải cách hành chính; tham mưu cho thành phố quản lý chống thất thoát các nguồn thu từ môi trường, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia bảo vệ môi trường; quan tâm liên kết, hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực môi trường...

Trên cơ sở các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, tiếp thu để hoàn thiện báo cáo đầy đủ. Với các kiến nghị, đề xuất của Sở, Đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Thành ủy.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS