Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/02/2022 10:58

Sở Văn hóa và Thể thao thu hồi Giấy phép kinh doanh quán karaoke Lương Sơn

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 16/2, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-SVHTT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke số 39/GP-SVHTT ngày 29/4/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho ông Nguyễn Thế Bão – Chủ cơ sở kinh doanh karaoke Lương Sơn, có địa chỉ tại Tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Lý do thu hồi là không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19; vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 16 – Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi, ông Nguyễn Thế Bão phải nộp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke đã được cấp về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng.

Giấy phép kinh doanh karaoke số 39/GP-SVHTT ngày 29/4/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao không còn hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS