Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/03/2021 02:25

Sở GTVT yêu cầu người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết TTHC trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) – Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố, để đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa không bị đình trệ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 và hạn chế việc người dân đi lại, tránh tiếp xúc trực tiếp, Sở GTVT vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC mức độ 3, 4 lĩnh vực đường bộ trong nước và quốc tế, bằng cách đăng nhập trang thông tin điện tử http://qlvt.mt.gov.vn. Sau khi đăng nhập thì thực hiện khai báo theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo, thời gian giải quyết TTHC được quy định cụ thể theo từng TTHC. Đối với thủ tục Cấp đổi Giấy phép lái xe quốc tế, Sở GTVT đề nghị truy cập vào trang thông tin điện tử https://dichvucong.gplx.gov.vn, sau khi đăng nhập, thực hiện theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo, thời gian giải quyết TTHC là 5 ngày làm việc. Sở GTVT sẽ gửi kết quả theo dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ đăng ký của Doanh nghiệp và cá nhân.

Để được trả Giấy phép lái xe cấp mới tại nhà, Sở GTVT đề nghị các cá nhân truy cập trang thông tin điện tử https://plnl.vn, sau khi đăng nhập, thực hiện đăng ký tại nhà để được nhận Giấy phép lái xe tại nhà.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS