Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/03/2022 16:35

Quận ủy Lê Chân nghiên cứu, học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 30/3, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị


Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”. Trong đó nhấn mạnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giá trị những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng về vị thế và phát huy vị thế của Hải Phòng...


Quang cảnh Hội nghị


Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, trong đó khắc sâu lời căn dặn của Bác về “Xây dựng Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của nước ta” là kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của Đảng bộ và Nhân dân quận để xây dựng và phát triển quận, góp phần đưa Hải Phòng phát triển xứng tầm với vị thế của mình. Góp phần khơi dậy khát vọng, niềm tin và tạo động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Các đại biểu dự Hội nghị


Quận ủy Lê Chân yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quận có hình thức phù hợp để tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thời gian hoàn thành trước tháng 5/2022 và quan tâm đưa vào sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân quận về những nội dung cốt lõi của Chuyên đề; kết quả của việc thực hiện làm theo lời dạy của Bác về phát huy vị thế của thành phố Hải Phòng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, quận và của các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022...

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn