Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/03/2023 08:46

Quan tâm, ưu tiên nguồn lực và kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy

(Haiphong.gov.vn) – Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có Văn bản chỉ đạo, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn; định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kiên quyết thu hồi giấy phép, định chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

Lãnh đạo thành phố khảo sát thực tế công tác PCCC tại một số địa điểm.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực theo Nghị quyết số 27/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố. Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan tổ chức và người dân cùng giám sát.

Cùng với đó, phải chủ động ban hành văn bản phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện và có chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể.

Chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí tập huấn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua việc tổ chức thực hiện công tác PCCC tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm, điển hình như: việc triển khai thực hiện theo quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã về công tác PCCC chưa thường xuyên, hiệu quả; chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; việc thực hiện điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, cơ sở, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật PCCC có hiệu lực còn nhiều hạn chế, vi phạm. Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác PCCC còn chưa chặt chẽ, việc bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC còn hạn chế, nhất là kinh phí trang bị phương tiện và duy trì hoạt động cho lực lượng dân phòng…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn