Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/10/2020 08:30

Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, đợt 2 năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố - Đợt 2 năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dự khởi công nhà cho người nghèo, gia đình chính sách theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND tại huyện An Dương, ngày 9/5/2020


UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tính chính xác về đối tượng, điều kiện và tình trạng nhà ở của các hộ nghèo trong danh sách được phê duyệt. Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH, UBND các quận, huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng triển khai hỗ trợ các hộ nghèo trong danh sách đợt 2 năm 2020 theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố và quy định liên quan.Theo danh sách được phê duyệt, có tổng số 53 hộ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố - Đợt 2 năm 2020, trong đó có 39 hộ xây mới, 14 hộ sửa chữa nhà ở.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS