Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/04/2020 18:58

Nhận thêm kết quả âm tính của 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 27/4, thành phố nhận thêm kết quả âm tính của 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, trong đó 1 trường hợp chờ kết quả từ hôm qua và 1 trường hợp mới phát sinh trong ngày.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 431 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tất cả các trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi-rút SARS-Cov-2, từ ngày 22/3 đến ngày hôm nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã lấy 2.474 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, riêng ngày hôm nay xét nghiệm 18 mẫu, tất cả các mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn