Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/07/2020 15:02

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 – 2021 của thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Theo kết quả điều tra PCI 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; xếp vị trí thứ 4/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, đạt 68,73 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2018. Đây là lần thứ hai, thành phố nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Trong 10 chỉ số thành phần, thành phố có 8 chỉ số tăng điểm: Tiếp cận đất đai: +0,4; Tính minh bạch: +0,61; Chi phí không chính thức: +0,93; Cạnh tranh bình đẳng: +1,23; Tính năng động của  chính quyền địa phương:+0,61; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: +0,1; Đào tạo lao động: +0,43; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: +0,75. Thành phố chỉ có 2 chỉ số giảm điểm: Gia nhập thị trường: -0,29; Chi phí thời gian: -0,41.

Để khắc phục và tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng của chỉ số PCI, cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, khắc phục và cải thiện mạnh mẽ hạn chế của 2 chỉ số bị giảm điểm, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 29/7/2020, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 - 2021 của thành phố Hải Phòng.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của đơn vị phải bám sát các chỉ số thành phần để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết, theo sát thực tế thuộc lĩnh vực của ngành, cấp mình phụ trách. Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của đơn vị phải xây dựng chi tiết và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo “tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ ngày từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ sửa đổi, bố sung ở mức thấp nhất”’, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phần và tại bộ phận một cửa của đơn vị. Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức tại bộ phận một cửa để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại thành phố. Tăng cường tuyên truyền về thực hiện cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố một cách sâu rộng để nâng cao hình ảnh, vị thế của Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới.

UBND thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ các nhiệm vụ đươc giao khẩn trương chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đơn vị về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS