Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2020 04:42

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tổng kết hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2020 và thống nhất chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 15/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2020 và thống nhất chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2021. Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ trì giám sát: công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện chính sách đối với các đối tượng cai nghiện tại các cơ sở tập trung; thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan giám sát: việc thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động nhóm trẻ tư thục độc lập; thực hiện pháp luật về kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi; thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện Luật Trẻ em và chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ và chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ động hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung một số nhiệm vụ như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố; Giám sát việc thực hiện chính sách, phát luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu; Giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công; Giám sát việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật tố cáo, Luật khiếu nại. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện 17 nội dung giám sát khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Anh Thư phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Anh Thư nhấn mạnh: Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia cuộc họp; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 trình Thường trực Thành ủy phê duyệt.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS