Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/07/2021 17:00

Kiểm tra việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác cán bộ tại Huyện ủy Vĩnh Bảo

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 173-QĐ/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ do đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo về việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bố trí khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Phạm Đình Quý, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Bảo báo cáo kết quả thực hiện

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo, ngay sau Đại hội XXVI Đảng bộ huyện, ngày 6/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2021 đã ban hành Quy chế làm việc gồm 5 chương, 29 điều. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành theo đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý; bảo đảm chi tiết, cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực, rõ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân theo Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Huyện ủy quản lý đối với 473 cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, 2020-2025, rà soát, bổ sung năm 2019 làm căn cứ để xây dựng Đề án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ, chỉ tiêu được giao hằng năm và tiêu chuẩn đối với cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã rà soát, lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, có năng lực và triển vọng phát triển để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn cán bộ kế cận. Ngoài ra, UBND huyện và các xã, thị trấn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học thêm văn bằng 2 đại học, sau đại học chuyên ngành nhằm bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác. Từ tháng 1/2020 đến nay, huyện đề nghị thành phố tuyển dụng công chức huyện theo hình thức thi tuyển là 12 trường hợp; huyện xét tuyển viên chức là 11 trường hợp; không có trường hợp tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ bên ngoài. Bổ nhiệm lần đầu 25 cán bộ; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian 35 cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử tham gia lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể 07 cán bộ. Giới thiệu 47 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025; 577 đồng chí tham gia cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Luân chuyển và bổ nhiệm 5 cán bộ từ huyện xuống cơ sở; điều động và bổ nhiệm 37 đồng chí.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cấp uỷ cơ sở. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vấn đề chưa phù hợp, thiếu sót trong thực hiện công tác cán bộ; đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm trong triển khai thực hiện đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Huyện ủy Vĩnh Bảo thông tin thêm về công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện tốt các chính sách cán bộ...

Đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Huyện ủy Vĩnh Bảo trong việc xây dựng quy chế làm việc và thực hiện các nội dung của công tác cán bộ. Đồng chí lưu ý Huyện ủy Vĩnh Bảo nên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trước khi xây dựng quy chế mới; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, khen thưởng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dương Thị Bích, Huyện ủy Vĩnh Bảo

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS