Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/06/2020 10:00

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, quận Lê Chân, khóa 7

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/6, Quận ủy Lê Chân phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 7.


Quang cảnh Lễ khai giảng


Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, quận Lê Chân, khóa 7 có 80 học viên. Lớp học được tổ chức theo hình thức không tập trung, ngoài giờ hành chính phù hợp với điều kiện của các học viên.


Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng


Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thông qua lớp học, học viên sẽ được trang bị phương pháp luận khoa học, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS