Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/12/2020 07:43

Huyện Vĩnh Bảo: Thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 9/12, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 33-QĐ/TU, ngày 4/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 24/3/2005 và Thông báo Kết luận số 167-TB/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU (khóa XII) về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015 và 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Thực hiện Nghị quyết số 22 và Thông báo Kết luận số 167, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Bảo đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, UBND huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, đề án, kết luận liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên. Nhờ sự chỉ đạo triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đến nay, 30/30 xã, thị trấn tổ chức thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; 23 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp bước đầu áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường; 44 bãi rác tạm được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tạm thời theo đúng quy định; 100% trang trại đều áp dụng công nghệ Biogas, đệm lót sinh học trong xử lý chất thải; 100% chất thải y tế được xử lý, tiêu huỷ đúng quy định; môi trường nước mặt, nước ngầm tốt… Bên cạnh đó, huyện xử lý 90 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường với số tiền xử phạt hơn 600 triệu đồng.


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và các ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đồng bộ của Huyện ủy Vĩnh Bảo trong thực hiện Nghị quyết số 22, Thông báo Kết luận số 167. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Bảo cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên; đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể và xây dựng hệ thống giải pháp căn cơ, lâu dài phù hợp với địa phương, đơn vị, gắn với chủ trương chỉ đạo của thành phố; tăng cường các giải pháp phòng ngừa; quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, đồng thời, nâng cao ý thức người dân trong thu gom rác thải; thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất nông nghiệp. Đồng thời, quan tâm đến quản lý chất lượng nước sạch nông thôn, bảo đảm người dân nâng cao đời sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Về những đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ tổng hợp để báo cáo Thành ủy.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn