Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/04/2020 21:20

Hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Liên đoàn Lao động thành phố có hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh COVID-19 như sau:


Ảnh minh họa

Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; ngừng việc do doanh nghiệp (hoặc bộ phận doanh nghiệp) dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường dẫn đến phải tạm dừng hoạt động, không bố trí đủ việc làm cho người lao động: Thì tiền lương ngừng việc của người lao động thực hiện theo khoản 3, điều 98 BLLĐ (Lương do hai bên thỏa thuận, nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, dù đã cố gắng nhưng doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục thực hiện, thì chủ doanh nghiệp và người lao động có thể thoả thuận “Tạm hoãn hợp đồng lao động” không hưởng lương hoặc hưởng một phần lương (Theo Điều 32 BLLĐ). Trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp phải sắp xếp thu hẹp sản xuất, cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng hoại động: Thì Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động (theo Điều 38 và Điều 44 BLLĐ). Trong trường hợp này doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động(theo Điều 49 BLLĐ), Công đoàn cơ sở hướng dẫn người lao động hoàn thiện thủ tục hưởng chế độ BHTN (nếu có).

Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp phát sinh đề nghị báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Chính sách - pháp luật) để được hướng dẫn thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn