Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/12/2021 14:44

Đối thoại trực tuyến Chuyên đề lần thứ 24 với Chủ đề: “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững”

Phiên Đối thoại trực tuyến lần thứ 24 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

(Haiphong.gov.vn) – Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo mục tiêu cơ bản của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển Kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển Xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Năm 2022, thành phố chọn Chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện Chuyển đổi số”, so với Chủ đề năm 2021, thành phố đã xác định thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa để tập trung thực hiện, đó là Chuyển đổi số.

Nhằm thông tin, trao đổi và chia sẻ với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố về những vấn đề này. Chiều 27/12, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phiên Đối thoại trực tuyến Chuyên đề lần thứ 24 với Chủ đề: “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững”. Tham dự và đồng chủ trì phiên Đối thoại có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố - Phạm Anh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Vũ Đại Thắng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin về thực tiễn chuyển đổi số tại các đơn vị, các địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thông tin về những định hướng, chiến lược của ngành Thông tin và Truyền thông thành phố đối với công cuộc Chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phiên đối thoại nhằm thông tin tuyên truyền về những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và các kết quả thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương thành phố…Việc, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, và Chiến lược quốc gia phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 của Chính phủ, giúp cho các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình….

Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố - Phạm Anh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Vũ Đại Thắng đồng chủ trì phiên Đối thoại.

Theo dõi phiên đối thoại tại đây.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS