Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/01/2021 14:49

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tham gia các văn kiện trình Đại hội XIII

Trong phiên làm việc chiều 27/1, các đoàn đại biểu làm việc tại đoàn để thảo luận về các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến và tập trung thảo luận về những nội dung quan trọng của Văn kiện với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Đồng tình và thống nhất cao việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm vào nội dung của các Văn kiện. Đồng thời, cho rằng Văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân". Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, các đại biểu Đoàn Hải Phòng đã bổ sung một số nội dung liên quan đến các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với việc tiếp tục lan tỏa tinh thần và thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham gia thảo luận cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn kiện trình Đại hội XIII cần bổ sung quan điểm nhất quán là giữ nghiêm kỷ cương phép nước, giữ vững ổn dịnh, hòa bình, độc lập dân tộc; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh, thành phố trong các vùng kinh tế trọng điểm cũng như các địa phương ở biên giới, hải đảo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

(Tin video: THP; Ảnh: Báo Hải Phòng)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS