Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2020 17:54

Danh sách ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam, cập nhật đến ngày 07/9/2020

Danh sách do Sở Y tế Hải Phòng cung cấp đến ngày 07/9/2020, được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hàng ngày

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS