Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/05/2020 10:00

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố Quyết định: Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2019.

Đối với khối quận, huyện, năm 2019 đã có sự cải thiện về điểm số, với 14/15 quận, huyện có số điểm trên 80 điểm (trong khi năm 2018 có 11 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, có 4 đơn vị đạt tổng điểm từ 70-80 điểm, 1 đơn vị dưới 70 điểm). Cụ thể, quận Ngô Quyền với 91,93 điểm đã vượt lên soán vị trí thứ nhất từ quận Hồng Bàng (91,89 điểm). Quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì vị trí thứ ba và thứ tư với 89,92 và 89,24 điểm.

Huyện An Lão từ vị trí thứ 9 năm 2018 đã vươn lên vị trí thứ 5 với 89,19 điểm. Đứng thứ 6 là huyện Tiên Lãng với 88,36 điểm. Huyện An Dương có sự chuyển biến tốt trong công tác cải cách hành chính và vươn lên từ vị trí thứ 10 năm 2018 lên vị trí thứ 7 năm 2019 với 87,09 điểm. Tiếp theo là huyện Thủy Nguyên với 83,19 điểm; quận Kiến An với 83,13 điểm; quận Hải An với 82,07 điểm; quận Dương Kinh với 82,06 điểm; quận Đồ Sơn với 82 điểm. 3 địa phương xếp cuối là huyện Vĩnh Bảo 81,98 điểm; huyện Cát Hải 81,78 điểm và huyện Bạch Long Vỹ với 63,9 điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại Bộ phận Một cửa UBND quận Hồng Bàng, ngày 12/2/2019

Đối với khối sở, ban, ngành, năm 2019 cũng có sự chuyển biến tốt trong công tác cải cách hành chính, với 8 đơn vị đạt tổng điểm trên 90 điểm (năm 2018 chỉ có có 4 đơn vị đạt tổng điểm trên 90 điểm). Thanh tra thành phố đã lấy lại vị trí đứng đầu với 91,55 điểm. Sở Y tế có bước đột phá từ vị trí thứ 5 năm 2018 vươn lên vị trí thứ 2 với 91,16 điểm. Sở Thông tin và Truyền thông cũng có sự cải thiện thứ hạng, vươn lên 1 bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí thứ 3 với 90,87 điểm. Tiếp theo là Văn phòng UBND thành phố ở vị trí thứ 4 với 90,7 điểm. Sở Du lịch có sự bứt phá về thứ hạng, từ vị trí thứ 10 năm trước lên vị trí thứ 5, với 90,5 điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Ngoại vụ đồng hạng 6 với 90,29 điểm. Sở Nội vụ với 90,06 điểm, là 1 trong 10 sở ngành có điểm số trên 90 điểm.

Có 10 Sở có điểm số trên 80 điểm, xếp thứ tự từ điểm số cao xuống thấp là: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế là 2 sở ngành có điểm số dưới 80 điểm.

Như vậy, từ khi bắt đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2013 đến nay, quận Hồng Bàng luôn giữ vững ở vị trí dẫn đầu, đã lần đầu tiên xuống vị trí thứ 2. Quận Ngô Quyền năm nay đã vươn lên vị trí thứ nhất, trước đó đã có 2 năm đồng hạng nhất, 4 năm đứng thứ 2. Đối với khối sở, ngành lại liên tục có sự thay đổi đơn vị dẫn đầu từ năm 2013 đến nay, với sự đổi ngôi đầu từ các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường (năm 2013), Nội vụ (2014), Khoa học và Công nghệ (2015), Thông tin và Truyền thông (2016), Thanh tra thành phố (2017), Văn phòng UBND thành phố (2018) và đến năm 2019 là Thanh tra Thành phố.

Về Chỉ số đo lường hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện năm 2018, đối với các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu với 97,9 điểm; Văn phòng UBND thành phố đứng thứ 2 với 95,83 điểm; Thanh tra thành phố đứng thứ 3 với 95,55 điểm. Đối với UBND các quận, huyện: Quận Ngô Quyền tiếp tục dẫn đầu với 95,52%; quận Lê Chân và quận Hải An vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 với 94,11 và 94,04 điểm.

Năm 2019, thành phố lấy ý kiến điều tra xã hội học đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan báo chí về công tác cải cách hành chính. Theo kết quả này, Văn phòng UBND thành phố dẫn đầu với 85,61 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ 2 với 81,5 điểm và Sở Tài chính đứng thứ 3 với 81,01 điểm. Ở khối quận huyện, quận Ngô Quyền dẫn đầu với 85,53 điểm; quận Hồng Bàng và quận Hải An cùng 82 điểm, đứng thứ 2 và 3.

UBND thành phố cũng công bố kết quả đánh giá phân loại người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Đối với các Sở, ban, ngành: Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các quận, huyện: Chủ tịch UBND các quận/huyện: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Kiến Thụy, An Lão hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của đơn vị và chỉ đạo ngay các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS