Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/02/2021 10:00

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023

(Haiphong.gov.vn) - Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 308/VP-VX ngày 1/2/2021 về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023.

Một giờ học của cô trò trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - quận Ngô Quyền

Tại Văn bản này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện cụ thể các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/1/2021 như sau: rà soát giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học theo từng trường tiểu học để xác định rõ số giáo viên đã có, số giáo viên còn thiếu; số giáo viên được tuyển dụng (biên chế) và số giáo viên hợp đồng; trình độ đào tạo, năng lực của giáo viên, để có căn cứ giao số lượng người làm việc (bao gồm số lượng người làm việc trong biên chế và hợp đồng lao động) và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ; đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 21/2/2021.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS