Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/08/2021 16:58

Cho ý kiến về dự thảo Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 20/8, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình Tờ trình tại Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã trình Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về việc xin ý kiến dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho phát triển thành phố Hải Phòng.

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước; việc cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tính thống nhất, tương quan, tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết.


Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại Hội nghị


Dự thảo Nghị quyết và Đề án được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc: Chỉ quy định một số cơ chế, chính sách phù hợp, thực sự cần thiết đối với yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành. Cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm đối với thành phố phải đặt trong tổng thể xu thế phát triển chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trên quan điểm Hải Phòng phát triển không chỉ riêng cho mình, mà hơn hết còn vì sư phát triển chung của cả nước và thực hiện chức năng đầu mối liên kết - hội nhập phát triển Vùng, là địa phương thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới của đất nước...

Theo dự thảo Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng trình Quốc hội ban hành gồm một số cơ chế, chính sách liên quan đến cơ chế quản lý phát triển; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch, đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý...

Dự kiến Đề án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết vào kỳ họp thứ 2 năm 2021 của Quốc hội khóa XV (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021).


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thống nhất với các đại biểu, đồng ý chủ trương thông qua nội dung của dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho phát triển thành phố Hải Phòng do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình. Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc các ý kiến tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo đảm bảo chất lượng, quy trình, tiến độ, kịp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét; đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV...

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS