Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/05/2020 15:00

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Để tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động mồng 1/5, sáng 1/5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức 2 đoàn công tác, tiến hành báo động, kiểm tra đột xuất công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủy Nguyên và Trung đoàn 836.

Tại các nơi đoàn đến kiểm tra, đoàn công tác Bộ Chỉ huy đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: báo động kiểm tra quân số trực lễ; các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 của các đơn vị; công tác phòng, chống cháy nổ; các phương án bảo vệ cơ quan đơn vị; chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực bảo đảm an toàn kho, trạm, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu.

Báo động kiểm tra công tác trực sẵn sàng cơ động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy

Báo động kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tiến hành rút kinh nghiệm ngay tại các đơn vị. Đồng thời, thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống có thể xảy ra tại đơn vị, địa bàn đóng quân, tiếp tục nâng cao ý thức, hành động của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật. Kịp thời, động viên cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn nâng cao cảnh giác, tăng cường rèn luyện, kịp thời khắc phục khó khăn, bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Tống Trọng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS