Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/06/2020 11:51

Bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu kết luận tại cuộc họp.

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 26/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1).

Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 5.788 tỷ đồng do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Dự án gồm 4 hợp phần, gồm: Hợp phần thoát nước mưa, nước thải; Hợp phần chất thải rắn; Hợp phần Khu tái định cư phục vụ cho Hợp phần thoát nước mưa, nước thải và Hợp phần Khu tái định cư Gia Minh phục vụ GPMB Hợp phần quản lý chất thải rắn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hợp phần thoát nước mưa, nước thải đã đạt giá trị khối lượng 94,24%, bao gồm xây dựng 5 tuyến cống nước thải và 4 trạm bơm nước thải là: Kiều Sơn, Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng; xây dựng cải tạo hồ Vĩnh Niệm, hồ Trại Chuối; các tuyến cống hộp Ba Tổng, Trại Lẻ, Thượng Lý; và xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm. Hợp phần Chất thải rắn giá trị thực hiện đạt 92%, bao gồm 02 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu cung cấp thiết bị, trong đó gói thầu cung cấp phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh đã bàn giao 100% thiết bị, hiện các bên đang thực hiện quyết toán gói thầu. Đối với Khu tái định cư cho Hợp phần Thoát nước mưa, thoát nước thải và Khu tái định cư Gia Minh phục vụ GPMB Hợp phần quản lý chất thải rắn hiện đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao, các bên liên quan đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Về nguồn vốn, đến nay Dự án đã được cấp hơn 5.136 tỷ đồng, trong đó vốn ODA  hơn 4.152 tỷ đồng và vốn đối ứng là 982 tỷ đồng.

Qua nghe báo cáo của Ban Quản lý Dự án và các Sở, ngành, địa phương tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh đây là dự án trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam – Nhật Bản. Vì vậy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, bảo đảm tiến độ, phát huy giá trị của dự án. Liên quan đến thanh toán hợp đồng, Phó Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tập trung rà soát, đánh giá các thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng; giao Ban Quản lý dự án chủ trì cùng các ngành liên quan rà soát, giải quyết các công việc, nội dung theo đề nghị của JICA, trong đó cần lưu ý thời gian thực hiện Hiệp định.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn