Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/07/2021 10:11

Ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 5/7, UBND thành phố có Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng.

Quyết định áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng, không bao gồm các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Người đứng đầu đơn vị y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế, Tổ chuyên gia thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị y tế chuyên dụng và các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thành phố quản lý chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dụng; các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, trang thiết bị y tế chuyên dùng phải bảo đảm hiện đại, phù hợp thực tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS