Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020

Số ký hiệu: 359/BC-UBND

Ngày ban hành: 01/12/2020

Người ký: Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam

Trích yếu: Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Quốc phòng

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn