Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Số ký hiệu: 21/2020/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 31/07/2020

Người ký: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Trích yếu: Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phân loại: Văn bản Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn