Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Sao y Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam

Số ký hiệu: 212/SY

Ngày ban hành: 17/11/2020

Người ký: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

Trích yếu: Sao y Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn